Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Filologie

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

 133

 117

Tendinţe actuale în studiul limbii române

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

Studii americane

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

Istorie

Istorie conceptuală românească în context european

 14

 6

Teologie

Religie, cultură, societate

 12

 18


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://litere.uvt.ro/educatie/programe-master/


Sesiunea I: 13.07.2020 - 28.07.2020

13 – 20.07.2020 Înscriere admitere master;
21.07.2020 Susținere examen de admitere
22.07.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor preliminare. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
23 – 24.07.2020 Confirmare locuri (1) și depunerea cererilor candidaților de pe listele de așteptare
27.07.2020 Confirmare locuri (2) și înmatriculare
28.07.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea a II-a: 14.09.2020 – 21.09.2020

14 – 15.09.2020 Înscriere admitere master;
16.09.2020 Susținerea examenului de admitere
17.09.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor preliminare. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
17 – 18.09.2020 Confirmare locuri
21.09.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor finale

Documente necesare la dosarul candidatului:

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor încărca următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constiutite la sediile UVT și centrele județene de admitere:

 • cartea de identitate;
 • două fotografii tip buletin de identitate;
 • diploma de bacalaureat;
 • diploma de licență sau adeverința de licență pentru absolvenții promoției 2020 (media anilor de studiu şi media licenţei);
 • foaia matricolă parțială;
 • certificat de naştere;
 • adeverinţă medicală;
 • diploma de master pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor, în vederea echivalării studiilor;
 • acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;


 • Candidaţii care se înscriu la programul de studii universitare de masterat Religie, cultură, societate vor încărca și următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constiutite la sediile UVT și centrele județene de admitere:
 • o scrisoare de intenţie;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.
 • Criterii generale de întocmire a subiectelor probelor de concurs (inclusiv pentru probele eliminatorii, în cazul testării capacităţilor lingvistice):
 • Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză): probă practică de traducere a unui text din engleză/franceză – română şi/sau română – engleză/franceză, de dificultate medie-înaltă, timp de lucru – 2 ore. Nu se recomandă bibliografie teoretică, nu este permisă utilizarea dicționarelor.
 • Studii americane: eseu de motivație + interviu în care candidatul își prezintă oral eseul. Ambele probe se desfășoară în limba engleză. Nu se recomandă bibliografie teoretică
 • Religie, cultură, societate: interviu motivațional. Interviul se desfășoară în limba română.

 • Evaluarea dosarului, la celelalte programe de studii universitare de masterat, constă în verificarea includerii tuturor documentelor necesare şi în acordarea unei note care corespunde mediei obţinute de candidat la examenul de licenţă.

  Criteriile de evaluare pentru fiecare probă în parte se stabilesc în baremele care se afișează în ziua în care se desfășoară probele de admitere;

  PREZENTARE FACULTATE

  Specializare

  Prezentare UVT

  Prezentare Alumni

  CONTACT
  Universitatea de Vest din Timișoara
  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
  Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
  Telefon: +40 256 592 164
  Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro