Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini
(PPLRCS)

Arhivă


PROGRAMARE SUSȚINERE LICENȚĂ:
Sesiunea Iulie 2019:
01.07.2019 - examenul scris
02.07.2019 - examenul oral

Sesiunea Septembrie 2019:
09.09.2019 - examenul scris
10.09.2019 - examenul oral


 • ORAR APLRCS 2018-2019, SEMESTRUL II
 • PLANUL DE INVATAMANT APLRCS 2018-2019
 • FIȘELE DISCIPLINELOR APLRCS 2018-2019
 • METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A APLRCS 2018-2019
 • Precizări generale privind examenul de finalizare a programului de studii APLRCS
 • În atenția studenților Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
  Examenul de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini – sesiunea SEPTEMBRIE 2020 – va avea loc în data de 11 septembrie 2020, ora 9.00.
  Conform regulamentului în vigoare, examenul se va desfășura online, folosind Google Classroom și Google Meet.
  Programarea probelor de examen vă va fi comunicată pe platforma Google Classroom de către secretarul comisiei.


 • ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI:
  LINK PROGRAMĂRI ELIBERARE ACTE DE STUDIU - 10 IULIE 2020 ÎNTRE ORELE 9-18


 • Sesiunea de examene C - Anul pregătitor (necesită cont e-uvt)

 • Sesiunea de examene B1 - Anul pregătitor (necesită cont e-uvt)
 • Sesiunea de restanțe B2 - Anul pregătitor (necesită cont e-uvt)

 • Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie + Anexa 1
 • Anexa 2
 • Anexa 3

 • ORAR PPLRCS 2019-2020, SEMESTRUL II
 • ORAR PPLRCS 2019-2020, SEMESTRUL I
 • PLANUL DE INVATAMANT PPLRCS 2019-2020
 • FIȘELE DISCIPLINELOR PPLRCS 2019-2020