Departamentul de studii românești

Departamentul de Studii românești este forma de organizare care din 2012 cuprinde vechile catedre de limba română, literatură română și comparată, limba și literatura latină, istorie și teologie ortodoxă. Departamentul gestionează atât specializări de licență în care este implicat studiul limbii și literaturii române, sau limbii latine, cât și domenii ca Istorie, Studii culturale, Teologie ortodoxă. De asemenea, programele masterale sunt diverse: Tendinţe actuale în studiul limbii române, Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene, Religie, cultură,societate, Istorie conceptuală, Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile.