Istorie

Obiectivul general al programul de studii este în acord cu misiunea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, aceasta fiind crearea unui mediu inovativ și participativ de învățare și de cercetare științifică cu scopul de a oferi studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor fundamentale în domeniul istoriei, în vederea formării competențelor de comunicare eficientă, de analiză și critică a surselor documentare, de diseminare în fluxul internațional, național și regional al valorilor naționale prin promovarea unei culturi bazate pe cunoaștere, intercomprehensiune, dialog intercultural și interconfesional, a integrării în diversitate în condițiile generate de globalizare.

Obiectivele, profilul de competențe și rezultatele așteptate ale învățării formate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt cuprinse în planul de învățământ și prezentate în fișele disciplinelor.

  • Domeniul: Istorie
    Specializarea: Istorie
    Forma de invatamant: Cu frecvență
    Finalizare studii: Examen de licență
    Titlul acordat: Licențiat în istorie