Teologie Ortodoxă

Obiectivul general al programul de studii este în acord cu misiunea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, aceasta fiind crearea unui mediu inovativ și participativ de învățare și de cercetare științifică cu scopul de a oferi studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor fundamentale în domeniul teologiei ortodoxe, în vederea formării competențelor de comunicare eficientă a mesajului misionar al Bisericii în lumea contemporană.

Obiectivele, profilul de competențe și rezultatele așteptate ale învățării formate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt cuprinse în planul de învățământ și prezentate în fișele disciplinelor.

  • Domeniul: Teologie
    Specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală
    Forma de invatamant: Cu frecvență
    Finalizare studii: Examen de licență
    Titlul acordat: Licențiat în teologie