Limba și Literatura Germană

Programul de studii are în vedere consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare interculturală în limba germană, consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare în binomul limba română - limba germană, a competenţelor de gândire critică, analiză literară interdisciplinară, transfer cultural-intelectual și mediere culturală.

Obiectivele, profilul de competențe și rezultatele așteptate ale învățării formate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt cuprinse în planul de învățământ și prezentate în fișele disciplinelor.

  • Domeniul: Limba și Literatura Germană
    Specializarea: Limba și Literatura Germană
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Limba și Literatura Germană