Limbi Romanice

Studii romanice

Programul de studii are în vedere consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare interculturală în limbile romanice moderne studiate, având drept reper fundamental raportarea la fundamentele culturale latine, de dezvoltare a competenţelor de gândire critică, de analiză literară inter- și transdisciplinară, de transfer cultural-intelectual și mediere culturală.

Teoria și practica traducerii

Programul de studii are în vedere consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare interculturală în limbile engleză și franceză, consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare orală și scrisă în binomul limba română - limba engleză, respectiv limba română - limba franceză, a competenţelor de gândire critică, analiză interdisciplinarăa discursului, transfer cultural-intelectual și mediere culturală.

  • Domeniul: Limbi Romanice
    Specializarea: Limbi Romanice
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Limbi Romanice