Limba și Literatura Română

Programul de studii are în vedere consolidarea și aprofundarea deprinderilor și competențelor de interpretare a elementelor de limbă, încadrarea fenomenelor de limbă într-un sistem epistemologic şi abordarea materialului lingvistic din perspectivă integratoare, precum și consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare în limba română și de gândire critică.

  • Domeniul: Limba și Literatura Română
    Specializarea: Limba și Literatura Română
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Limba și Literatura Română