Teologia Ortodoxă

Misiunea programului de studii este în acord cu misiunea generală a Universității de Vest din Timișoara, acestea fiind educația, prin asigurarea formării inițiale și continue la nivel universitar, și cercetarea științifică avansată, prin creație la nivel individual și colectiv.

Obiectivul general al programul de studii este în acord cu misiunea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, aceasta fiind crearea unui mediu inovativ și participativ de învățare și de cercetare științifică cu scopul de a oferi studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor fundamentale în domeniul teologiei ortodoxe, în vederea formării competențelor de comunicare eficientă a mesajului misionar al Bisericii în lumea contemporană.

  • Domeniul: Teologie Ortodoxă
    Specializarea: Teologie Ortodoxă
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Teologie Ortodoxă