INFORMAȚII PRIVIND PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

SPECIALIZARE: LIMBI ŞI LITERATURI (LL)


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Programul de Limbi și Literaturi (LL): dublă specializare, în următoarele combinații:

 • Limba și literatura română — Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină;
 • Limba și literatura engleză — Limbi și literaturi moderne (franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română;
 • Limba și literatura germană — Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română;
 • Limba și literatura franceză — Limbi și literaturi moderne (engleză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română;
 • Limba și literatura rusă — Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română;
 • Limba și literatura sârbă — Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română;
 • Filologie clasică: latină și greacă.
 • • 30 decembrie 1944: prin decretul lege Nr. 660, se înfiinţează Universitatea de Vest din Timişoara. La început, Universitatea a avut 7 facultăţi: Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie şi Teologie.
  • Septembrie 1956: se înfiinţează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic. În perioada 1956-1962, facultatea a funcţionat cu 4 specializări: Limba şi literatura română, Română-Germană, Germană-Română, Rusă-Română, toate la zi. Denumirea Facultăţii s-a schimbat de-a lungul timpului după cum urmează:
   1956-1974 Facultatea de Filologie
   1974-1979 Facultatea de Filologie-Istorie
   1979-1990 Facultatea de Filologie
   1990-2003 Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie
   Din 2003 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
  • 15 septembrie 1956: se înfiinţează Catedra de Română în cadrul Facultății de Filologie. Primii profesori sunt Eugen Todoran, Victor Iancu, Gheorghe Tohăneanu și Lucia Jucu-Atanasiu. Se înființează Catedra de Germanistică a Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic. Profesorii fondatori ai acestei Catedre au fost: dr. Stefan Binder, dr. Hans Weresch şi dr. Rudolf Hollinger. Se deschide și Catedra de Engleză, a cărei existență, însă, este de scurtă durată, programul fiind întrerupt și studenții transferați la secția de engleză a Facultății din Cluj.
  • Septembrie 1957: se înființează secția Română-Rusă, la care predau profesorii Ioana Nicolau, Alfred Heinrich, Galina Cernicova și Marin Bucă. Tot în 1957, începe și programul de Sârbă-Română, care este întrerupt, însă, doar o lună mai târziu, iar studenții sunt transferați la Universitatea din București. În 1992, secția este reînființată, ca Limba și literatura sârbă și croată, în cadrul Catedrei de limbi slave.
  • 27 septembrie 1962: prin H.C.M. Nr. 999 este prevăzut ca, începând cu anul universitar 1962-1963, Universitatea din Timişoara să funcţioneze cu 3 facultăţi: Facultatea de Matematică şi Mecanică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Filologie. De asemenea, Institutul Pedagogic de 5 ani având sediul în Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 4, este transformat în Universitate sub denumirea de „Universitatea din Timişoara”.
  • Septembrie 1964: se reînființează catedra de engleză, primii titulari fiind Maria Todoran, Galina Salapina și Mariana Popa, cursurile de literatură fiind asigurate cu sprijinul profesorului Mihail Bogdan de la Universitatea din Cluj. Pentru o perioadă scurtă de timp, catedra de engleză ajunge independentă în 1970, pentru a fi apoi din nou parte a catedrei de limbi germanice, mai târziu de limbi germanice și literarură comparată, până în anul 1989.
  • Septembrie 1966: prin transferarea profesorului Eugen Tănase de la Cluj, se pun bazele catedrei de limba franceză, care devine, după 1989, catedra de limbi romanice, prin configurarea programelor de limba spaniolă (din 1994) și limba italiană (din 1997).
  • Septembrie 1971: se deschide programul de Limba Latină, ctitorit de profesorii Gheorghe Tohăneanu și Ștefan Munteanu.
  • După 1990, Universitatea de Vest a urmat un proces de reconfigurare instituțională. Schimbările social-politice la nivel intern, precum și apropierea de structurile euro-atlantice în plan extern au reprezentat deopotrivă provocări majore pentru sistemul de învățământ superior românesc.
  • Septembrie 1990: se înființează secția de Istorie-Limbi și literaturi moderne, după ce, în anii 80, existase un program de Istorie-Geografie în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. În anul 1994, se deschide secția de Istorie, ai cărei întemeietori sunt Doina Benea, Ioan Munteanu și Adrian Bejan.
  • Septembrie 1993: se înființează secția de Teologie ortodoxă, la inițiativa Î.P.S. Nicolae Corneanu.
  • Octombrie 2005: se înființează programul de Limbi Moderne Aplicate, program de traduceri și interpretare pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă și sârbă.
  • Octombrie 2009: se deschide programul de Studii Culturale, a cărui fondatoare este Otilia Hedeșan.
  • 2011: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie obține locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150+, alături doar de Universitatea București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages). În facultate funcționează un număr mare de lectorate străine, cu tradiție: Lectoratul francez (încă din deceniul al șaselea), lectoratul italian, spaniol și portughez, lectoratul austriac, lectoratul Fulbright (cu sprijinul Ambasadei SUA), lectoratul rus (Ruski Mir) și lectoratul chinez. Facultatea se mândrește cu un număr mare de centre de cercetare: de traduceri, de studii de gen, de studii regionale, de etnologie, de scriere academică, de istorie conceptuală, de arheologie etc.

  Licențiat în filologie
  Licență, masterat, doctorat

  Profesor în învăţământul secundar (cu condiția parcurgerii Programului de formare psiho-pedagogică din cadrul DPPD), consilier în învăţământ, asistent de cercetare în filologie, consultant lingvistic, angajat la ambasade, consulate, institute culturale din străinătate, instituţii sau fundaţii, colaborator la edituri, la agenţiile de turism, în birourile de traduceri, referent relaţii externe, documentarist, referent difuzare carte, lector carte, referent literar, secretar literar, comentator publicist, corector, corespondent special (ţară şi străinătate), corespondent radio, corespondent presă, editorialist, lector presă/ editură, redactor, secretar de redacţie, moderator tv/ redactor radio-tv, lector scenarii.

  • Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele școlare, instituțiile afiliate Academiei Române, instituții de învățământ
  • Firme de traduceri
  • Biblioteci
  • Companii multinaționale
  • Consulate, centre și institute culturale
  • Teatre
  • Media: televiziuni, posturi de radio, ziare și reviste de cultură.

  Acces gratuit la sursele de informare ale Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
  • Posibilitatea de a participa la programe de mobilități internaționale Erasmus
  • Burse de excelență
  • Participarea la evenimente științifice naționale și internaționale
  • Posibilitatea de a publica creații litarare și lucrări științifice proprii în volume și reviste de specialitate
  • Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa la proiecte de cercatare ale cadrelor didactice din facultate.

  Practica de specialitate este disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studiu ale LIT. Practica se desfășoară la instituții în care studenții își pot dezvolta competențe specifice. LIT a încheiat acorduri cu parteneri de practică din Timișoara și din regiunea de vest a țării. Detalii legate de modul de desfășurare a stagiilor și de partenerii de practică se găsesc în Regulamentul afișat pe site-ul LIT: https://litere.uvt.ro/studenti/facilitati-studenti/practica-lit/.

  Studenții LIT au posibilitatea de a participa la activități de voluntariat în cadrul facultății (organizare de evenimente științifice, promavarea ofertei educaționale a facultății, sprijin oferit secretariatelor, tutoriat al studenților din anul I, participare la cercuri literare, implicare în proiecte științifice de cercetare ale cadrelor didactice etc.) și în alte instituții cu care UVT a încheiat convenții.
  Voluntariatul are statut de disciplină facultativă în planurile de învățământ ale specializărilor LIT. Implicarea certificată în acțiuni se finalizează, la nivel administrativ, prin acordarea de credite transferabile și includerea disciplinei în foaia matricolă a studentului. Studenții care participă la activități de voluntariat au facilități la cazarea în căminele UVT.

  SPECIALIZARE: LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)


  Durata studiilor: 3 ani
  Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
  Titlul obţinut:

  Intrebări frecvente

  Programul de Limbi moderne aplicate (LMA):
  un program cu multe activități practice, pe limbă, comunicare, traducere și interpretare. Limba A – Limba română. Limba B - Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă . Limba C-Rusă/ Sârbă.

  • 30 decembrie 1944: prin decretul lege Nr. 660, se înfiinţează Universitatea de Vest din Timişoara. La început, Universitatea a avut 7 facultăţi: Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie şi Teologie.
  • Septembrie 1956: se înfiinţează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic. În perioada 1956-1962, facultatea a funcţionat cu 4 specializări: Limba şi literatura română, Română-Germană, Germană-Română, Rusă-Română, toate la zi. Denumirea Facultăţii s-a schimbat de-a lungul timpului după cum urmează:
   1956-1974 Facultatea de Filologie
   1974-1979 Facultatea de Filologie-Istorie
   1979-1990 Facultatea de Filologie
   1990-2003 Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie
   Din 2003 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
  • 15 septembrie 1956: se înfiinţează Catedra de Română în cadrul Facultății de Filologie. Primii profesori sunt Eugen Todoran, Victor Iancu, Gheorghe Tohăneanu și Lucia Jucu-Atanasiu. Se înființează Catedra de Germanistică a Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic. Profesorii fondatori ai acestei Catedre au fost: dr. Stefan Binder, dr. Hans Weresch şi dr. Rudolf Hollinger. Se deschide și Catedra de Engleză, a cărei existență, însă, este de scurtă durată, programul fiind întrerupt și studenții transferați la secția de engleză a Facultății din Cluj.
  • Septembrie 1957: se înființează secția Română-Rusă, la care predau profesorii Ioana Nicolau, Alfred Heinrich, Galina Cernicova și Marin Bucă. Tot în 1957, începe și programul de Sârbă-Română, care este întrerupt, însă, doar o lună mai târziu, iar studenții sunt transferați la Universitatea din București. În 1992, secția este reînființată, ca Limba și literatura sârbă și croată, în cadrul Catedrei de limbi slave.
  • 27 septembrie 1962: prin H.C.M. Nr. 999 este prevăzut ca, începând cu anul universitar 1962-1963, Universitatea din Timişoara să funcţioneze cu 3 facultăţi: Facultatea de Matematică şi Mecanică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Filologie. De asemenea, Institutul Pedagogic de 5 ani având sediul în Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 4, este transformat în Universitate sub denumirea de „Universitatea din Timişoara”.
  • Septembrie 1964: se reînființează catedra de engleză, primii titulari fiind Maria Todoran, Galina Salapina și Mariana Popa, cursurile de literatură fiind asigurate cu sprijinul profesorului Mihail Bogdan de la Universitatea din Cluj. Pentru o perioadă scurtă de timp, catedra de engleză ajunge independentă în 1970, pentru a fi apoi din nou parte a catedrei de limbi germanice, mai târziu de limbi germanice și literarură comparată, până în anul 1989.
  • Septembrie 1966: prin transferarea profesorului Eugen Tănase de la Cluj, se pun bazele catedrei de limba franceză, care devine, după 1989, catedra de limbi romanice, prin configurarea programelor de limba spaniolă (din 1994) și limba italiană (din 1997).
  • Septembrie 1971: se deschide programul de Limba Latină, ctitorit de profesorii Gheorghe Tohăneanu și Ștefan Munteanu.
  • După 1990, Universitatea de Vest a urmat un proces de reconfigurare instituțională. Schimbările social-politice la nivel intern, precum și apropierea de structurile euro-atlantice în plan extern au reprezentat deopotrivă provocări majore pentru sistemul de învățământ superior românesc.
  • Septembrie 1990: se înființează secția de Istorie-Limbi și literaturi moderne, după ce, în anii 80, existase un program de Istorie-Geografie în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. În anul 1994, se deschide secția de Istorie, ai cărei întemeietori sunt Doina Benea, Ioan Munteanu și Adrian Bejan.
  • Septembrie 1993: se înființează secția de Teologie ortodoxă, la inițiativa Î.P.S. Nicolae Corneanu.
  • Octombrie 2005: se înființează programul de Limbi Moderne Aplicate, program de traduceri și interpretare pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă și sârbă.
  • Octombrie 2009: se deschide programul de Studii Culturale, a cărui fondatoare este Otilia Hedeșan.
  • 2011: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie obține locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150+, alături doar de Universitatea București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages). În facultate funcționează un număr mare de lectorate străine, cu tradiție: Lectoratul francez (încă din deceniul al șaselea), lectoratul italian, spaniol și portughez, lectoratul austriac, lectoratul Fulbright (cu sprijinul Ambasadei SUA), lectoratul rus (Ruski Mir) și lectoratul chinez. Facultatea se mândrește cu un număr mare de centre de cercetare: de traduceri, de studii de gen, de studii regionale, de etnologie, de scriere academică, de istorie conceptuală, de arheologie etc.

  Licențiat în limbi moderne aplicate
  Licență, masterat, doctorat

  Traducător generalist, interpret, asistent organizator protocol, asistent organizator târguri şi expoziţii, referent relaţii externe/afaceri europene, documentarist, interpret de relație, asistent terminolog, asistent comunicare multiligvă, mediator, corector, tehnoredactor, asistent de cercetare în lingvistică.

  • Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratele școlare, instituțiile afiliate Academiei Române
  • Firme de traduceri
  • Companii multinaționale
  • Consulate, centre și institute culturale
  • Media: televiziuni, posturi de radio, ziare și reviste de cultură.
  Acces gratuit la sursele de informare ale Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
  • Posibilitatea de a participa la programe de mobilități internaționale Erasmus
  • Burse de excelență
  • Participarea la evenimente științifice naționale și internaționale
  • Posibilitatea de a publica creații litarare și lucrări științifice proprii în volume și reviste de specialitate
  • Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa la proiecte de cercatare ale cadrelor didactice din facultate.

  Practica de specialitate este disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studiu ale LIT. Practica se desfășoară la instituții în care studenții își pot dezvolta competențe specifice. LIT a încheiat acorduri cu parteneri de practică din Timișoara și din regiunea de vest a țării. Detalii legate de modul de desfășurare a stagiilor și de partenerii de practică se găsesc în Regulamentul afișat pe site-ul LIT: https://litere.uvt.ro/studenti/facilitati-studenti/practica-lit/.

  Studenții LIT au posibilitatea de a participa la activități de voluntariat în cadrul facultății (organizare de evenimente științifice, promavarea ofertei educaționale a facultății, sprijin oferit secretariatelor, tutoriat al studenților din anul I, participare la cercuri literare, implicare în proiecte științifice de cercetare ale cadrelor didactice etc.) și în alte instituții cu care UVT a încheiat convenții. Voluntariatul are statut de disciplină facultativă în planurile de învățământ ale specializărilor LIT. Implicarea certificată în acțiuni se finalizează, la nivel administrativ, prin acordarea de credite transferabile și includerea disciplinei în foaia matricolă a studentului. Studenții care participă la activități de voluntariat au facilități la cazarea în căminele UVT.

  SPECIALIZARE: Studii culturale


  Durata studiilor: 3 ani
  Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
  Titlul obţinut:

  Intrebări frecvente

  Studii culturale:
  program în limba română, cu dezvoltarea de cunoștințe și competențe în domeniul științelor culturii, comunicării și medierii interculturale, discursurilor publice, cu practică de specialitate în teren etnografic.

  • 30 decembrie 1944: prin decretul lege Nr. 660, se înfiinţează Universitatea de Vest din Timişoara. La început, Universitatea a avut 7 facultăţi: Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie şi Teologie.
  • Septembrie 1956: se înfiinţează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic. În perioada 1956-1962, facultatea a funcţionat cu 4 specializări: Limba şi literatura română, Română-Germană, Germană-Română, Rusă-Română, toate la zi. Denumirea Facultăţii s-a schimbat de-a lungul timpului după cum urmează:
   1956-1974 Facultatea de Filologie
   1974-1979 Facultatea de Filologie-Istorie
   1979-1990 Facultatea de Filologie
   1990-2003 Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie
   Din 2003 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
  • 15 septembrie 1956: se înfiinţează Catedra de Română în cadrul Facultății de Filologie. Primii profesori sunt Eugen Todoran, Victor Iancu, Gheorghe Tohăneanu și Lucia Jucu-Atanasiu. Se înființează Catedra de Germanistică a Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic. Profesorii fondatori ai acestei Catedre au fost: dr. Stefan Binder, dr. Hans Weresch şi dr. Rudolf Hollinger. Se deschide și Catedra de Engleză, a cărei existență, însă, este de scurtă durată, programul fiind întrerupt și studenții transferați la secția de engleză a Facultății din Cluj.
  • Septembrie 1957: se înființează secția Română-Rusă, la care predau profesorii Ioana Nicolau, Alfred Heinrich, Galina Cernicova și Marin Bucă. Tot în 1957, începe și programul de Sârbă-Română, care este întrerupt, însă, doar o lună mai târziu, iar studenții sunt transferați la Universitatea din București. În 1992, secția este reînființată, ca Limba și literatura sârbă și croată, în cadrul Catedrei de limbi slave.
  • 27 septembrie 1962: prin H.C.M. Nr. 999 este prevăzut ca, începând cu anul universitar 1962-1963, Universitatea din Timişoara să funcţioneze cu 3 facultăţi: Facultatea de Matematică şi Mecanică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Filologie. De asemenea, Institutul Pedagogic de 5 ani având sediul în Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 4, este transformat în Universitate sub denumirea de „Universitatea din Timişoara”.
  • Septembrie 1964: se reînființează catedra de engleză, primii titulari fiind Maria Todoran, Galina Salapina și Mariana Popa, cursurile de literatură fiind asigurate cu sprijinul profesorului Mihail Bogdan de la Universitatea din Cluj. Pentru o perioadă scurtă de timp, catedra de engleză ajunge independentă în 1970, pentru a fi apoi din nou parte a catedrei de limbi germanice, mai târziu de limbi germanice și literarură comparată, până în anul 1989.
  • Septembrie 1966: prin transferarea profesorului Eugen Tănase de la Cluj, se pun bazele catedrei de limba franceză, care devine, după 1989, catedra de limbi romanice, prin configurarea programelor de limba spaniolă (din 1994) și limba italiană (din 1997).
  • Septembrie 1971: se deschide programul de Limba Latină, ctitorit de profesorii Gheorghe Tohăneanu și Ștefan Munteanu.
  • După 1990, Universitatea de Vest a urmat un proces de reconfigurare instituțională. Schimbările social-politice la nivel intern, precum și apropierea de structurile euro-atlantice în plan extern au reprezentat deopotrivă provocări majore pentru sistemul de învățământ superior românesc.
  • Septembrie 1990: se înființează secția de Istorie-Limbi și literaturi moderne, după ce, în anii 80, existase un program de Istorie-Geografie în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. În anul 1994, se deschide secția de Istorie, ai cărei întemeietori sunt Doina Benea, Ioan Munteanu și Adrian Bejan.
  • Septembrie 1993: se înființează secția de Teologie ortodoxă, la inițiativa Î.P.S. Nicolae Corneanu.
  • Octombrie 2005: se înființează programul de Limbi Moderne Aplicate, program de traduceri și interpretare pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă și sârbă.
  • Octombrie 2009: se deschide programul de Studii Culturale, a cărui fondatoare este Otilia Hedeșan.
  • 2011: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie obține locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150+, alături doar de Universitatea București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages). În facultate funcționează un număr mare de lectorate străine, cu tradiție: Lectoratul francez (încă din deceniul al șaselea), lectoratul italian, spaniol și portughez, lectoratul austriac, lectoratul Fulbright (cu sprijinul Ambasadei SUA), lectoratul rus (Ruski Mir) și lectoratul chinez. Facultatea se mândrește cu un număr mare de centre de cercetare: de traduceri, de studii de gen, de studii regionale, de etnologie, de scriere academică, de istorie conceptuală, de arheologie etc.

  Licențiat în studii culturale
  Licență, masterat
  Manager proiect cultural, asistent de cercetare în filologie, bibliotecar (studii superioare), bibliotecar arhivist, comentator publicist, comentator radio/TV, consilier afaceri europene, consilier școlar, corespondent de presă, documentarist, editorialist, referent de specialitate așezământ cultural, referent difuzare carte, secretar de redacție, referent difuzare carte.
  • Instituțiile de cultură afiliate Academiei Române, instituții de cultură
  • Biblioteci br> • Companii multinaționale br> • Centre și institute culturale br> • Arhivele Statului br> • Muzeebr> • Media: televiziuni, posturi de radio, ziare și reviste de cultură.br>
  Acces gratuit la sursele de informare ale Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
  • Posibilitatea de a participa la programe de mobilități internaționale Erasmus
  • Burse de excelență
  • Participarea la evenimente științifice naționale și internaționale
  • Posibilitatea de a publica creații litarare și lucrări științifice proprii în volume și reviste de specialitate
  • Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa la proiecte de cercatare ale cadrelor didactice din facultate.

  Practica de specialitate este disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studiu ale LIT. Practica se desfășoară la instituții în care studenții își pot dezvolta competențe specifice. LIT a încheiat acorduri cu parteneri de practică din Timișoara și din regiunea de vest a țării. Detalii legate de modul de desfășurare a stagiilor și de partenerii de practică se găsesc în Regulamentul afișat pe site-ul LIT: https://litere.uvt.ro/studenti/facilitati-studenti/practica-lit/.

  Studenții LIT au posibilitatea de a participa la activități de voluntariat în cadrul facultății (organizare de evenimente științifice, promavarea ofertei educaționale a facultății, sprijin oferit secretariatelor, tutoriat al studenților din anul I, participare la cercuri literare, implicare în proiecte științifice de cercetare ale cadrelor didactice etc.) și în alte instituții cu care UVT a încheiat convenții. Voluntariatul are statut de disciplină facultativă în planurile de învățământ ale specializărilor LIT. Implicarea certificată în acțiuni se finalizează, la nivel administrativ, prin acordarea de credite transferabile și includerea disciplinei în foaia matricolă a studentului. Studenții care participă la activități de voluntariat au facilități la cazarea în căminele UVT.

  SPECIALIZARE: Istorie


  Durata studiilor: 3 ani
  Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
  Titlul obţinut:

  Intrebări frecvente

  Istorie:
  program în limba română, de specializare în domeniul general istorie, prin însușirea conceptelor și principiilor metodologice de cercetare în acest domeniu, cu practică de specialitate în situri arheologice.

  • 30 decembrie 1944: prin decretul lege Nr. 660, se înfiinţează Universitatea de Vest din Timişoara. La început, Universitatea a avut 7 facultăţi: Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie şi Teologie.
  • Septembrie 1956: se înfiinţează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic. În perioada 1956-1962, facultatea a funcţionat cu 4 specializări: Limba şi literatura română, Română-Germană, Germană-Română, Rusă-Română, toate la zi. Denumirea Facultăţii s-a schimbat de-a lungul timpului după cum urmează:
   1956-1974 Facultatea de Filologie
   1974-1979 Facultatea de Filologie-Istorie
   1979-1990 Facultatea de Filologie
   1990-2003 Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie
   Din 2003 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
  • 15 septembrie 1956: se înfiinţează Catedra de Română în cadrul Facultății de Filologie. Primii profesori sunt Eugen Todoran, Victor Iancu, Gheorghe Tohăneanu și Lucia Jucu-Atanasiu. Se înființează Catedra de Germanistică a Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic. Profesorii fondatori ai acestei Catedre au fost: dr. Stefan Binder, dr. Hans Weresch şi dr. Rudolf Hollinger. Se deschide și Catedra de Engleză, a cărei existență, însă, este de scurtă durată, programul fiind întrerupt și studenții transferați la secția de engleză a Facultății din Cluj.
  • Septembrie 1957: se înființează secția Română-Rusă, la care predau profesorii Ioana Nicolau, Alfred Heinrich, Galina Cernicova și Marin Bucă. Tot în 1957, începe și programul de Sârbă-Română, care este întrerupt, însă, doar o lună mai târziu, iar studenții sunt transferați la Universitatea din București. În 1992, secția este reînființată, ca Limba și literatura sârbă și croată, în cadrul Catedrei de limbi slave.
  • 27 septembrie 1962: prin H.C.M. Nr. 999 este prevăzut ca, începând cu anul universitar 1962-1963, Universitatea din Timişoara să funcţioneze cu 3 facultăţi: Facultatea de Matematică şi Mecanică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Filologie. De asemenea, Institutul Pedagogic de 5 ani având sediul în Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 4, este transformat în Universitate sub denumirea de „Universitatea din Timişoara”.
  • Septembrie 1964: se reînființează catedra de engleză, primii titulari fiind Maria Todoran, Galina Salapina și Mariana Popa, cursurile de literatură fiind asigurate cu sprijinul profesorului Mihail Bogdan de la Universitatea din Cluj. Pentru o perioadă scurtă de timp, catedra de engleză ajunge independentă în 1970, pentru a fi apoi din nou parte a catedrei de limbi germanice, mai târziu de limbi germanice și literarură comparată, până în anul 1989.
  • Septembrie 1966: prin transferarea profesorului Eugen Tănase de la Cluj, se pun bazele catedrei de limba franceză, care devine, după 1989, catedra de limbi romanice, prin configurarea programelor de limba spaniolă (din 1994) și limba italiană (din 1997).
  • Septembrie 1971: se deschide programul de Limba Latină, ctitorit de profesorii Gheorghe Tohăneanu și Ștefan Munteanu.
  • După 1990, Universitatea de Vest a urmat un proces de reconfigurare instituțională. Schimbările social-politice la nivel intern, precum și apropierea de structurile euro-atlantice în plan extern au reprezentat deopotrivă provocări majore pentru sistemul de învățământ superior românesc.
  • Septembrie 1990: se înființează secția de Istorie-Limbi și literaturi moderne, după ce, în anii 80, existase un program de Istorie-Geografie în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. În anul 1994, se deschide secția de Istorie, ai cărei întemeietori sunt Doina Benea, Ioan Munteanu și Adrian Bejan.
  • Septembrie 1993: se înființează secția de Teologie ortodoxă, la inițiativa Î.P.S. Nicolae Corneanu.
  • Octombrie 2005: se înființează programul de Limbi Moderne Aplicate, program de traduceri și interpretare pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă și sârbă.
  • Octombrie 2009: se deschide programul de Studii Culturale, a cărui fondatoare este Otilia Hedeșan.
  • 2011: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie obține locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150+, alături doar de Universitatea București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages). În facultate funcționează un număr mare de lectorate străine, cu tradiție: Lectoratul francez (încă din deceniul al șaselea), lectoratul italian, spaniol și portughez, lectoratul austriac, lectoratul Fulbright (cu sprijinul Ambasadei SUA), lectoratul rus (Ruski Mir) și lectoratul chinez. Facultatea se mândrește cu un număr mare de centre de cercetare: de traduceri, de studii de gen, de studii regionale, de etnologie, de scriere academică, de istorie conceptuală, de arheologie etc.

  Licențiat în istorie
  Licență, masterat, doctorat

  Asistent de cercetare în istorie; documentarist; istoric; istoriograf; lector carte; lector presă/editură; profesor în învăţământul gimnazial (cu condiția parcurgerii Programului de formare psiho-pedagogică din cadrul DPPD); redactor rubrică; referent de specialitate în administaţia publică; referent relaţii externe; secretar institut, facultate; tehnoredactor; ziarist.

  • Ministerul Educației Naționale, Inspectoratele școlare, institute de cercetare afiliate Academiei Române, instituții de învățământ și de cultură
  • Muzee
  • Centre expoziționale
  • Institute culturale
  • Media: televiziuni, posturi de radio, ziare și reviste de cultură.


  Acces gratuit la sursele de informare ale Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
  • Posibilitatea de a participa la programe de mobilități internaționale Erasmus
  • Burse de excelență
  • Participarea la evenimente științifice naționale și internaționale
  • Posibilitatea de a publica creații litarare și lucrări științifice proprii în volume și reviste de specialitate
  • Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa la proiecte de cercatare ale cadrelor didactice din facultate.

  Practica de specialitate este disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studiu ale LIT. Practica se desfășoară la instituții în care studenții își pot dezvolta competențe specifice. LIT a încheiat acorduri cu parteneri de practică din Timișoara și din regiunea de vest a țării. Detalii legate de modul de desfășurare a stagiilor și de partenerii de practică se găsesc în Regulamentul afișat pe site-ul LIT: https://litere.uvt.ro/studenti/facilitati-studenti/practica-lit/.

  Studenții LIT au posibilitatea de a participa la activități de voluntariat în cadrul facultății (organizare de evenimente științifice, promavarea ofertei educaționale a facultății, sprijin oferit secretariatelor, tutoriat al studenților din anul I, participare la cercuri literare, implicare în proiecte științifice de cercetare ale cadrelor didactice etc.) și în alte instituții cu care UVT a încheiat convenții. Voluntariatul are statut de disciplină facultativă în planurile de învățământ ale specializărilor LIT. Implicarea certificată în acțiuni se finalizează, la nivel administrativ, prin acordarea de credite transferabile și includerea disciplinei în foaia matricolă a studentului. Studenții care participă la activități de voluntariat au facilități la cazarea în căminele UVT.

  SPECIALIZARE: Teologie pastorală


  Durata studiilor: 4 ani
  Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
  Titlul obţinut:

  Intrebări frecvente

  Teologie ortodoxă: program vocațional, cu specializarea teologie pastorală, deschis în special celor care doresc să devină preoți.

  • 30 decembrie 1944: prin decretul lege Nr. 660, se înfiinţează Universitatea de Vest din Timişoara. La început, Universitatea a avut 7 facultăţi: Drept, Litere şi Filosofie, Ştiinţe, Medicină Umană, Medicină Veterinară, Farmacie şi Teologie.
  • Septembrie 1956: se înfiinţează Facultatea de Filologie în cadrul Institutului Pedagogic. În perioada 1956-1962, facultatea a funcţionat cu 4 specializări: Limba şi literatura română, Română-Germană, Germană-Română, Rusă-Română, toate la zi. Denumirea Facultăţii s-a schimbat de-a lungul timpului după cum urmează:
   1956-1974 Facultatea de Filologie
   1974-1979 Facultatea de Filologie-Istorie
   1979-1990 Facultatea de Filologie
   1990-2003 Facultatea de Litere, Filosofie, Istorie
   Din 2003 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
  • 15 septembrie 1956: se înfiinţează Catedra de Română în cadrul Facultății de Filologie. Primii profesori sunt Eugen Todoran, Victor Iancu, Gheorghe Tohăneanu și Lucia Jucu-Atanasiu. Se înființează Catedra de Germanistică a Facultăţii de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic. Profesorii fondatori ai acestei Catedre au fost: dr. Stefan Binder, dr. Hans Weresch şi dr. Rudolf Hollinger. Se deschide și Catedra de Engleză, a cărei existență, însă, este de scurtă durată, programul fiind întrerupt și studenții transferați la secția de engleză a Facultății din Cluj.
  • Septembrie 1957: se înființează secția Română-Rusă, la care predau profesorii Ioana Nicolau, Alfred Heinrich, Galina Cernicova și Marin Bucă. Tot în 1957, începe și programul de Sârbă-Română, care este întrerupt, însă, doar o lună mai târziu, iar studenții sunt transferați la Universitatea din București. În 1992, secția este reînființată, ca Limba și literatura sârbă și croată, în cadrul Catedrei de limbi slave.
  • 27 septembrie 1962: prin H.C.M. Nr. 999 este prevăzut ca, începând cu anul universitar 1962-1963, Universitatea din Timişoara să funcţioneze cu 3 facultăţi: Facultatea de Matematică şi Mecanică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Filologie. De asemenea, Institutul Pedagogic de 5 ani având sediul în Timişoara, str. Vasile Pârvan nr. 4, este transformat în Universitate sub denumirea de „Universitatea din Timişoara”.
  • Septembrie 1964: se reînființează catedra de engleză, primii titulari fiind Maria Todoran, Galina Salapina și Mariana Popa, cursurile de literatură fiind asigurate cu sprijinul profesorului Mihail Bogdan de la Universitatea din Cluj. Pentru o perioadă scurtă de timp, catedra de engleză ajunge independentă în 1970, pentru a fi apoi din nou parte a catedrei de limbi germanice, mai târziu de limbi germanice și literarură comparată, până în anul 1989.
  • Septembrie 1966: prin transferarea profesorului Eugen Tănase de la Cluj, se pun bazele catedrei de limba franceză, care devine, după 1989, catedra de limbi romanice, prin configurarea programelor de limba spaniolă (din 1994) și limba italiană (din 1997).
  • Septembrie 1971: se deschide programul de Limba Latină, ctitorit de profesorii Gheorghe Tohăneanu și Ștefan Munteanu.
  • După 1990, Universitatea de Vest a urmat un proces de reconfigurare instituțională. Schimbările social-politice la nivel intern, precum și apropierea de structurile euro-atlantice în plan extern au reprezentat deopotrivă provocări majore pentru sistemul de învățământ superior românesc.
  • Septembrie 1990: se înființează secția de Istorie-Limbi și literaturi moderne, după ce, în anii 80, existase un program de Istorie-Geografie în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. În anul 1994, se deschide secția de Istorie, ai cărei întemeietori sunt Doina Benea, Ioan Munteanu și Adrian Bejan.
  • Septembrie 1993: se înființează secția de Teologie ortodoxă, la inițiativa Î.P.S. Nicolae Corneanu.
  • Octombrie 2005: se înființează programul de Limbi Moderne Aplicate, program de traduceri și interpretare pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă și sârbă.
  • Octombrie 2009: se deschide programul de Studii Culturale, a cărui fondatoare este Otilia Hedeșan.
  • 2011: Facultatea de Litere, Istorie și Teologie obține locul al treilea pe țară (categoria A) în topul pe domenii și, din 2014, se menține constant pe poziția 150+, alături doar de Universitatea București și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, în topul internațional QS Ranking, pe domeniul Limbi Moderne (Modern Languages). În facultate funcționează un număr mare de lectorate străine, cu tradiție: Lectoratul francez (încă din deceniul al șaselea), lectoratul italian, spaniol și portughez, lectoratul austriac, lectoratul Fulbright (cu sprijinul Ambasadei SUA), lectoratul rus (Ruski Mir) și lectoratul chinez. Facultatea se mândrește cu un număr mare de centre de cercetare: de traduceri, de studii de gen, de studii regionale, de etnologie, de scriere academică, de istorie conceptuală, de arheologie etc.

  Licențiat în teologie ortodoxă
  Licență, masterat

  Profesor în învăţământul primar și profesor în învăţământul gimnazial (cu condiția parcurgerii Programului de formare psiho-pedagogică din cadrul DPPD), arhiepiscop, arhiereu vicar, arhondar, cantor, capelan, cântăreţ bisericesc, consilier culte, conducator arhiepiscopal, diacon, episcop, exarh, inspector culte, mitropolit, patriarh, preot, preşedinte culte, protopop, provicar, secretar culte, stareţ/stareţă, vicar, călugăr/călugăriţă.

  •  Administrațiile eparhiale
  • instituții de învățământ și de cultură.
  Acces gratuit la sursele de informare ale Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”
  • Posibilitatea de a participa la programe de mobilități internaționale Erasmus
  • Burse de excelență
  • Participarea la evenimente științifice naționale și internaționale
  • Posibilitatea de a publica creații litarare și lucrări științifice proprii în volume și reviste de specialitate
  • Posibilitatea de a fi selectat pentru a participa la proiecte de cercatare ale cadrelor didactice din facultate.

  Practica de specialitate este disciplină obligatorie în planurile de învățământ ale tuturor programelor de studiu ale LIT. Practica se desfășoară la instituții în care studenții își pot dezvolta competențe specifice. LIT a încheiat acorduri cu parteneri de practică din Timișoara și din regiunea de vest a țării. Detalii legate de modul de desfășurare a stagiilor și de partenerii de practică se găsesc în Regulamentul afișat pe site-ul LIT: https://litere.uvt.ro/studenti/facilitati-studenti/practica-lit/.

  Studenții LIT au posibilitatea de a participa la activități de voluntariat în cadrul facultății (organizare de evenimente științifice, promavarea ofertei educaționale a facultății, sprijin oferit secretariatelor, tutoriat al studenților din anul I, participare la cercuri literare, implicare în proiecte științifice de cercetare ale cadrelor didactice etc.) și în alte instituții cu care UVT a încheiat convenții. Voluntariatul are statut de disciplină facultativă în planurile de învățământ ale specializărilor LIT. Implicarea certificată în acțiuni se finalizează, la nivel administrativ, prin acordarea de credite transferabile și includerea disciplinei în foaia matricolă a studentului. Studenții care participă la activități de voluntariat au facilități la cazarea în căminele UVT.