Universitatea de Vest din Timisoara

Universitatea Politehnica din Timisoara

PONTEM ROMANITATIS SERVEMUS !

Podul lui Apollodor din Damasc

Acasa

Latina

Engleza

Franceza

Italiana

Spaniola

Colocviul internațional de Comunicare și cultura în România europeană

- Ediția I, 15-16 iunie 2012 -

Una dintre direcțiile fundamentale ale Uniunii Europene este recunoașterea și menținerea identității parților componente. În aceste condiții, se conturează tendința de refacere, nu doar geografic, ci și în plan cultural, a unitații lumii romanice, dat fiind ca Romania occidentala și Romania orientala sunt puse sub aceeași tutela.

Obiectivul întemeietor al Colocviului Internațional Comunicare și cultură în România europeană este în concordanță cu finalitățile Uniunii Europene. Prin organizarea acestei manifestări științifice internaționale, urmărim să creăm un cadru academic de comunicare pe teme de interes larg pentru susținerea unității și a identității spațiului romanic de cultură și civilizație.

De mai bine de două secole, romanistica a dezvoltat o direcție tradițională de cercetare, dar a manifestat și o deschidere pronunțată spre inovație, interdisciplinaritate și multiculturalitate.

Principalele secțiuni ale colocviului (Latinitate, Romanitate, Românitate) corespund unor domenii consacrate ale romanisticii, la care se adauga secțiunea Istorie și arheologie romană. Acestea vor fi organizate pe subsecțiuni, în funcție de tema lucrărilor propuse, în sfera limbii, culturii, civilizației, istoriei și religiei popoarelor romanice.