Al VIII-lea Simpozion ştiinţific internaţional CULTURA MATERIALĂ ŞI SPIRITUALĂ A SÂRBILOR DIN REGIUNILE MULTIETNICE ŞI/SAU PERIFERICE

VIII међународни научни скуп

 

МАТЕРИЈАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА СРБА У МУЛТИЕТНИЧКИМ СРЕДИНАМА И / ИЛИ ПЕРИФЕРНИМ ОБЛАСТИМА

 

Темишвар, 14-16. октобар 2022