Quality management

NUME FUNCTIE/DEPARTAMENT EMAIL
lector dr. Mihaela Vlăsceanu președinte comisie mvlasceanu70@yahoo.com
Conf. univ. dr. Dana Percec decan dana.percec@e-uvt.ro
Ramona Mițiga secretar sef ramona.mitiga@e-uvt.ro
conf. dr. Cristina Chevereșan secretar cristina.cheveresan@e-uvt.ro
conf. dr. Ramona Malița-Tanc membru ramona.malita@e-uvt.ro
asist. Ioana Marcu-Puțan membru ioana.marcu@e-uvt.ro
Roxana Hudescu studentă, anul al III-lea, LMA roxana.hudescu92@e-uvt.ro
Petrișor Gabriel Zgovancu student, anul al II-lea, LL petrisor.zgovancu93@e-uvt.ro
Dan Ciobotaru muzeograf la Muzeul Banatului
Zaharia Pereș consilier cultural al Mitropoliei Banatului
prof. Ramona Faur inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Timiș
Comisia pentru managementul calității (2012)