Analele Universității de Vest din Timișoara

Seria

ȘTIINȚE FILOLOGICE

   
vol. XLI/2003

 

 

Vizitați noul site al revistei!

 

 

COLEGIUL DE REDACȚIE

 

 

Redactor-șef:

Conf. dr. Claudiu T. ARIEŞAN

 

Redactor-șef adjunct:

Conf. dr. George Bogdan ŢÂRA

 

Secretar general de redacție:

Conf. dr. Dumitru TUCAN

  

Secretari de redacție:

Conf. dr. Luminiţa VLEJA

Conf. dr. Valy CEIA

Conf. dr. Laura CHEIE

Conf. dr. Adina CHIRILĂ

Conf. dr. Gabriela Glăvan

Lect. dr. Ana-Maria POP

Lect. dr. Eugenia-Mira TĂNASE

Lect. dr. Irina D. MĂDROANE

Lect. dr. Iulia COSMA

 
vol. XLII - XLIII /2004 - 2005
 
vol. XLIV/2006
 

vol. XLV/2007

 
vol. XLVI/2008
 
vol. XLVII/2009
 
vol. XLVIII/2010
 
vol. XLIX/2011
 
vol. L/2012
 
vol. LI-LII
/2013-2014
 
vol. LIII/2015
 

vol. LIV/2016

 

vol. LV/2017

 

vol. LVI/2018

 

Redacția

 

Model de redactare

 

Norme de redactare

 
 
 
 
 
 
   

 

Website: http://www.litere.uvt.ro/publicatii/stiintefilologice/index.htm

E-mail:

autimisoara@gmail.com

dumitru.tucan@e-uvt.ro

ISSN: 1224-967X

Editura Universității de Vest, Timișoara

Updated: 23.11.2019  

 

Contact: Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Catedra de limba română
Sala 421

Adresa: Bv. V. Pârvan nr. 2-4, 300223, Timișoara

 Recomended resolution: 1280 x 1024