En

Prezentare Actualitati Cercetare Studenti Suport Administrative Legaturi

 

 

 

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este o instituţie de învăţământ de profil umanist, reprezentativă pentru zona Banatului şi una dintre cele mai prestigioase facultăţi cu acest profil din ţară. Facultatea cuprinde diverse specializări în cadrul domeniilor ştiinţelor umaniste şi al teologiei, oferind absolvenţilor posibilităţi complexe de integrare în viaţa socială şi de afirmare profesională. Competenţele dobândite le vor permite acestora să funcţioneze ca profesori, traducători, muzeografi, arhivari, bibliotecari, preoţi, secretari cu studii superioare ş.a., să se înscrie la masterate şi doctorate, să ocupe posturi în învăţământul superior sau în cercetare.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara are numeroase relaţii internaţionale cu mari universităţi din Italia, Franţa, Germania, Belgia, Austria, Spania, Olanda, Anglia, S.U.A., concretizate în programe SOCRATES, TEMPUS, ERASMUS, în convenţii bilaterale şi în schimburi de profesori şi studenţi.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie asigură cursurile de limbi moderne (franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată, neerlandeză şi japoneză) la toate secţiile facultăţii şi la celelalte facultăţi din cadrul Universităţii de Vest (cu excepţia Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Facultăţii de Drept).

De asemenea, oferă celor interesaţi cursuri de limba română ca limbă străină, în variantele: a) An pregătitor (curs intensiv de limba română pentru studenţii străini), b) Cursuri de vară de limbă şi cultură română.

 

 

   
   
Contact    Mesaje    Intrebari frecvente    Cuprins    Cautare
Acasa
 

   
   

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro