En

Prezentare Actualitati Invatamant Cercetare Studenti Suport Administrative Legaturi

 

 

Continut:

 1. Cine se poate inscrie la Facultatea de Litere si Istorie?
 2. Ce acte sunt necesare?
 3. Care sunt departamentele facultatii?
 4. Care sunt studiile post-universitare organizate de facultate?
 5. Care este dotarea tehnica si materiala a facultatii?
 6. Cu cine pot lua legatura pentru mai multe informatii?

Cine se poate inscrie la Facultatea de Litere si Istorie?

Se pot inscrie la concursul de admitere la Facultatea de Litere si Istorie absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta), studentii care vor sa urmeze o a doua specializare (care la finele sesiunii de examene din vara anului universitar 200.../200... sunt integralisti), absolventii cu diploma de licenta ai unei alte facultati si absolventii de colegii care vor sa-si completeze studiile.

La specializarea Teologie ortodoxa pastorala se pot inscrie numai baieti.

Pot fi admisi in invatamantul superior fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate de la buget, la specializari corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi sau la duble specializari, absolventii de liceu cu bacalaureat care au obtinut:

- distinctii la olimpiadele scolare internationale sau premiile I, II si III  la olimpiadele scolare nationale, in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu (200.../200..., 200.../200...);

- premiile I, II, III la olimpiadele scolare nationale in anii anteriori, la disciplinele care se studiaza numai in clasele IX, X.

Dosarele candidatilor in cauza se depun la Rectoratul Universitatii de Vest din Timisoara pana la  iulie  200....

detalii...


Ce acte sunt necesare?

1. Inscrierea candidatilor la concursul de admitere se face la secretariatul Facultatii de Litere si Istorie, respectiv la secretariatul Catedrei de Teologie Ortodoxa.

            2. Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere de inscriere la care se anexeaza trei fotografii tip buletin de identitate si urmatoarele acte (care vor fi depuse intr-un dosar plic) :

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original; candidatii care se inscriu pentru concurs si la o alta facultate vor anexa o copie legalizata a diplomei si copia legitimatiei de inscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifica dupa original de catre secretariatul facultatii;

 • certificat de nastere (copie legalizata);

 • adeverinta medicala tip;

 • pentru baieti: act militar (adeverinta de recrutare, adeverinta de luare in evidenta sau livret militar);

 • pentru studentii care doresc sa urmeze o a doua facultate: adeverinta din care sa rezulte ca au promovat anul universitar 200...-200... in sesiunea din vara;

 • diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolventii de colegiu), in original sau  copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare, precum si foaia matricola pentru candidatii care doresc continuarea studiilor;

 • acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea de taxa de inscriere la concursul de admitere: copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor  (in cazul celor orfani de ambii parinti), adeverinta de la casa de copii (pentru candidatii proveniti de la casele de copii si din plasament familial), copie dupa certificatul de revolutionar al parintelui, adeverinta din care sa rezulte ca cel putin unul din parinti este cadru didactic.

            Candidatii care se inscriu la specializarile din cadrul profilului  Teologie ortodoxa vor prezenta o scrisoare de intentie, certificatul de botez, o recomandare de la preotul paroh, precum si acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care apartin.

            3. Taxa de inscriere la concursul de admitere (pentru toate categoriile de candidati) se va comunica prin afisare. Plata se face la inscriere si se elibereaza chitanta.

            Candidatilor respinsi in prima sau in a doua etapa a concursului de admitere nu li se restituie taxa de inscriere.

             4. In cererea de inscriere candidatii vor mentiona toate optiunile privind specializarile la care se inscriu. La toate specializarile,  probele vor fi sustinute in limba romana.

            Actele candidatilor respinsi se restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate.

detalii...


Care sunt departamentele facultatii?

1. Filologie:

Departamentul de Limba Romana
Departamentul de Literatura Romana
 

Departamentul de Limbi Romanice
Sectia de Limba Franceza
Sectia de Limba Italiana
Sectia de Limba Spaniola

Departamentul de Limba Engleza

Departamentul de Limba Germana

Departamentul de Limbi Slave

Departamentul de Limbi Clasice

2. Stiinte Umaniste:

Departamentul de Istorie
Sectia de Istorie
Sectia de Istorie - Limba si literatura straina
 

Departamentul de Teologie Ortodoxa
Sectia de Teologie Ortodoxa pastorala
Sectia de Teologie Ortodoxa didactica - Limba si literatura straina / Limba si literatura Romana
Sectia de Teologie Ortodoxa didactica - Istorie

3. Stiintele Informarii

Departamentul de Biblioteconomie*

*Obs: Departamentul de Biblioteconomie apartine, deocamdata, Catedrei de Limba Romana


Care sunt studiile post-universitare organizate de facultate?

1. Masterat (2 ani)

    a. Literatura si mentalitatile
(Departamentul de Literatura Romana)

    b. Limba romana in sincronie si diacronie
(Departamentul de Limba Romana)

    c. Lingvistica si didactica (Linguistique et didactique)
(Departamentul de Limbi Romanice, Sectia de Limba Franceza)

    d. Anglistica si americanistica (discursuri culturale europene)
(Departamentul de Limba Engleza)

    e. Romanitate Orientala. Istoria provinciilor sud-est europene in secolele I-VI d.H.
(Departamentul de Istorie)

2. Studii aprofundate in specializarea licentei (1 an)

    a. Traducere si terminologie (franceza - engleza)
(Departamentul de Limbi Romanice, Sectia de Limba Franceza)

    b. Directii noi in germanistica
(Departamentul de Limba Germana)

    c. Teologie ecleziastica moderna si contemporana
(Departamentul de Teologie Ortodoxa)

3. Studii de specializare postuniversitare

    Lingvistica si antroplogie (domeniul slavo-roman) [1,5 ani] - cu taxa
(Departamentul de Limbi Slave)


Care este dotarea tehnica si materiala a facultatii?

Facultatea de Litere si Istorie beneficiaza de o baza logistica si materiala la standarde europene, punand la dispozitia studentilor mai multe laboratoare didactice specifice (de informatica, limbi moderne, fonetica, terminotica, montaj film, multimedia, VIFAX, etc.), precum si alte mat eriale didactice multimedia.

Toate laboratoarele de informatica sunt conectate la Internet si la baza de date a Bibliotecii Centrale Universitare Timisoara dar, din lipsa spatiului necesar si a personalului specializat, accesul este permis numai in cadrul orelor de curs, cu acordul si sub supravegherea cadrului didactic.

Intreaga retea de calculatoare a Facultatii de Litere si Istorie este administrata de un server dedicat, controlat si administrat de Centrul de Comunicatii si Informatizare, director: mat. ec. Marinel Iordan (sala 150 B)

detalii...


Cu cine pot lua legatura pentru mai multe informatii?

Telefon:
0256-493886
Fax:
0256-493886
Adresa postala:
Bd. V. Parvan nr. 4, 300223, Timisoara, Romania
Posta electronica:
Informatii generale: litere@litere.uvt.ro  
Webmaster:
dmicle@litere.uvt.ro

Copyright 2003-2005 [Facultatea de Litere si Istorie]. Toate drepturile rezervate.
Reactualizare: 07/12/06.

 

   
   
Contact    Mesaje    [Intrebari frecvente]    Cuprins    Cautare
Acasa
 

   
   

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro