ANUNȚ IMPORTANT!


În atenția studenților din anul II (LL, LMA, Istorie) și anul III Teologie Pastorală în anul universitar 2017/2018

Capitolul IV – Promovarea și reclasificarea studenților Art. 21. alineat (3) din Codul Drepturilor și obligațiilor studentului, ediția a II-a, aprobată în Hotărârea nr. 41 a Senatului UVT din 28.09.2017

Pentru a promova în ultimul an de studiu (adică în anul III anul universitar 2018/2019), studenții trebuie să dețină cel puțin 90 de credite la finalul anului II de studiu (anul I plus anul II) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite, respectiv 150 de credite la finalul anului III de studiu (anul I plus anul II plus anul III) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 240 de credite.

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

ANUNȚURI


CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ LIT

Programări Atestate de Competență Lingvistică Limba Engleză (sem. II) (Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul online și să se prezinte la începutul intervalului anunțat deoarece testul durează aproximativ 60 de minute.)

SESIUNE

Avem plăcerea de a anunța workshopul Arbeite smarter, nicht härter, adresat studenților și organizat de către Colectivul de limba și literatura germană împreună cu firma Bosch, Trainer Bianca Miscodan. Manifestarea va avea loc în data de 22 mai 2018, între orele 14:40-16:10, în sala 248, și se va desfășura în limba germană.

In perioada 01 - 25 Mai 2018 studentii UVT vor putea aplica pentru o bursa Erasmus+ de Plasament pentru a-si desfasura mobilitatea prin intermediul oportunitatiilor puse la dispozitie de organizatia studenteasca AIESEC

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL ”TABERE STUDENȚEȘTI” 2018
Perioada de inscriere pentru studenti este 24.04-22.05.2018
Depunerea cererilor împreună cu o copie a cărții de identitate se face la sediul OSUT sau la tabere@osut.ro

Informare privind disponibilitatea a 70 de burse in valoare de 1000 Euro fiecare oferite de Asociatia Proiectelor Europene

Oferte Angajatori

2nd International Student Contest
“Reconstructing the Self”
15.02.2018 – 01.06.2018


Recrutarea studentilor ambasadori LIT in procesul de promovare a UVT

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE SI TEOLOGIE IN TOP 200 MONDIAL


ARHIVĂ ANUNȚURI