ANUNȚ IMPORTANT!
Studenții care urmează să promoveze din anul universitar 2017/2018 în anul universitar 2018/2019 sunt rugați să își verifice situația școlară accesând StudentWeb în vederea reclasificării pentru noul an universitar.
Pentru orice neclaritate sau problemă apărută vă rugăm să vă adresați secretariatului prin email (adriana.popa@e-uvt.ro – licență și monica.neumann@e-uvt.ro - master) până luni 24 septembrie 2018 ora 8.00.

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE