ANUNȚ IMPORTANT!
În atenția studenților din anii terminali

Studenții și masteranzii din anii terminali care mai rămân cu restanțe după sesiunea C din 25 iunie-01 iulie a. c. se pot prezenta în sesiunea de restanțe D din perioada 03-09 septembrie (sesiune specială, cu taxă: 150 lei/examen).
Programarea examenelor pentru această sesiune se va face pe baza cererilor studenților, care se depun la secretariat (cam. 228, 229 și 230, în funcție de specializare) sau pe adresa de e-mail adriana.popa@e-uvt.ro în perioada 18 iunie-14 iulie a. c.
Disciplinele pentru care nu se depun cereri nu vor fi programate.


ANUNȚ IMPORTANT!
În atenția studenților din anul I (LL, LMA, Istorie, Teologie Pastorală) în anul universitar 2017/2018
Capitolul IV – Promovarea și reclasificarea studenților Art. 21. alineat (3) din Codul Drepturilor și obligațiilor studentului, ediția a II-a, aprobată în Hotărârea nr. 41 a Senatului UVT din 28.09.2017
Pentru a promova în ultimul an de studiu (adică în anul III, respectiv IV, anul universitar 2019/2020, respectiv 2020/2021), studenții trebuie să dețină cel puțin 90 de credite la finalul anului II de studiu (anul I plus anul II) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 180 de credite, respectiv 150 de credite la finalul anului III de studiu (anul I plus anul II plus anul III) pentru ciclul de studii universitare de licență cu 240 de credite.

EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE

ANUNȚURI


CAZĂRI LIT 2018-2019

Contestatiile se depun pana in data de 31.072018, ora 20, pe adresele de mail: loredana.punga@e-uvt.ro, valeria.chiorescu10@e-uvt.ro, octaviana.darie98@e-uvt.ro.
Contestatiile depuse dupa dat si ora stabilite nu se vor lua in considerare.
Comisia de cazare LIT.REZULTATE ADMITERE 2018
Locuri disponibile Licență pt. septembrie 2018
Locuri disponibile Masterat pt. septembrie 2018
LICENȚĂ
MASTERAT

CERTIFICATE DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ LIT

PROGRAMĂRI TESTE LIMBI MODERNE L.I.T., Septembrie 2018

Conferința Internațională de Studii Românești (CISR 3) organizată de Consorțiul „Universitaria”, UBB, 29 – 31 octombrie 2018
Prezentare conferință

ANUNȚ DEOSEBIT DE IMPORTANT
Toţi studenţii admişi la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie (pe locuri bugetate şi cu taxă) la ciclul I studii universitare de licenţă, trebuie să îşi CONFIRME locul în zilele de miercuri 25 iulie și joi 26 iulie 2018, între orele 9:00 – 14:00.


Procesul de cazare in caminele UVT se desfasoara conform calendarului mentionat in Regulamentul de cazare UVT pentru anul universitar 2018-2019.
Solicitantii de cazare cazuri sociale vor avea in vedere faptul ca pot depuneri cereri doar pentru Caminele C16 si C17, in toate sesiunile de cazare.
Contestatiile se depun conform calendarului mentionat in Regulamentul de cazare, simultan, pe toate adresele de email ale membrilor comisiei de cazare LIT: loredana.punga@e-uvt.ro, mariana.mitrica@e-uvt.ro, valeria.chiorescu10@e-uvt.ro, octaviana.darie98@e-uvt.ro
Comisia de cazare LIT

GRADAȚII DE MERIT 2018

GRADAȚII DE MERIT 2018

Proiectul ROGER:
APEL DE CANDIDATURI BURSĂ STUNDEȚEASCĂ

Proiectul ROGER:
Post de cercetător postdoctoral vacant în cadrul proiectului de cercetare Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based-interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities(2017-2022)

Proiectul ROGER:
APEL LA CANDIDATURI BURSĂ STUDENȚEASCĂ

Proiectul ROGER:
APEL LA CANDIDATURI BURSĂ POSTDOCTORALĂ

Informare privind disponibilitatea a 70 de burse in valoare de 1000 Euro fiecare oferite de Asociatia Proiectelor Europene

Oferte Angajatori

Recrutarea studentilor ambasadori LIT in procesul de promovare a UVT

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE SI TEOLOGIE IN TOP 200 MONDIAL


ARHIVĂ ANUNȚURI