Conducerea facultății

VALY CEIA

VALY CEIA

  • Prodecan - Conf. univ. dr.


Cabinet: 240
Telefon: 0256.592.376
CV

KARLA LUPȘAN

KARLA LUPȘAN

  • PRODECAN - Conf. univ. dr.


Cabinet: 240
Telefon: 0256.592.376
CV

Despre noi

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale UVT, fiind înfiinţată, prin Decret Regal, în anul 1944. De-a lungul celor şase decenii de existenţă, Facultatea a crescut, ajungând la aproximativ 2000 de studenţi, circa o zecime din numărul total al studenţilor ce învaţă la UVT. FLIT oferă numeroase programe de studii în domeniul ştiinţelor umaniste: Limbi și Literaturi, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale, Istorie și Teologie Ortodoxă Pastorală.

Cu puţine specializări în limbi străine la început, profilul Literelor timişorene s-a extins pentru a ajunge la o generoasă ofertă de limbi moderne și clasice: română, franceză, engleză, germană, rusă, sârbă şi croată, italiană, spaniolă, latină și greacă.

Ca obiective principale, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie își propune promovarea excelenței în predare și cercetare, promovarea unui învățământ de calitate, centrat pe nevoile studentului și pregătirea teoretică și practică a studenților în corelație cu cerințele pieței muncii.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una din facultăţile întemeietoare a ceea ce astăzi este Universitatea de Vest din Timişoara. Acoperind 65 de ani de existenţă şi activitate instituţională neîntreruptă, în 2021, istoria acestei facultăți, vârstnică prin tradiție, dar tânără prin ambiții și dinamism, s-a scris și se va scrie prin studenții, absolvenții și profesorii ei. Dedicarea acestora, munca lor valoroasă și susținută, bunele relații cu partenerii profesionali, de cercetare și din domeniul mai larg al educației, cu comunitatea citadină din care face parte, au așezat-o întotdeauna în primul eșalon al facultăților cu profil similar din țară, iar în ultimii ani, și al celor ale lumii (din 2014, facultatea apare în topul QS Ranking, pe poziții între 150+ și 250+, prin specializările care implică limbile moderne). Deschiderea spre nou, spre inovare, flexibilitatea în a prelua tendințele momentului și a implementa schimbări care se dovedesc necesare și utile, fără a renunța la ceea ce tradiția a clasicizat, au făcut ca Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie să devină și să rămână o structură activă, care și-a păstrat întotdeauna valorile academice.

În funcție de solicitările etapelor parcurse, de riscurile cu care s-a confruntat, de dificultățile provenite din situația generală a învățământului universitar românesc – nu întotdeauna favorabilă, din contextul socio-economic și demografic mai larg – incluzând cerințele fluctuante ale pieței muncii și momente cu spor demografic negativ, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a depus eforturi pentru a se menține pe un trend general ascendent, compensând performanțele mai puțin bune decât ne-am fi dorit în unele zone cu rezultate de apreciat în altele.

Reușitele noastre au fost, cel mai adesea, rezultatul muncii în echipă, atât la nivelul facultății, cât și la cel al universității în ansamblul ei. Minusurile, pe de altă parte, au fost conștientizate de cei mai mulți dintre noi. Prin programul managerial propus, urmărim să le valorificăm în continuare pe primele și să le minimizăm pe celelalte, pentru a spori prestigiul și vizibilitatea Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie pe plan local, naţional şi internaţional.

Obiectivele pe care ni le propunem pentru intervalul 2020-2024 converg cu obiectivele principale din programul managerial al Rectorului Universităţii de Vest. În spiritul ideii de „împreună”, pe care acesta o promovează, obiectivele noastre vizează dezvoltarea Facultății de Litere, Istorie și Teologie în următorii patru ani, mizând pe colaborare între toți cei implicați în activitățile specifice ei. În același timp, ele sunt conturate astfel încât aportul facultății la îndeplinirea obiectivelor stabilite la nivelul întregii structuri din care face parte, Universitatea de Vest din Timișoara, să fie unul vizibil.

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie va fi, astfel, împreună pentru UVT!


Conf. univ. dr. habil. Loredana PUNGĂ

Decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie