Arhivă


DOCUMENTE VALABILE PENTRU ANUL UNIVERISTAR 2016-2017:
  • ACORD DE PARTENERIAT
  • CONVENȚIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER
  • ACORDURI ȘI PARTENERIATE LIT
  • REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A PRACTICII DE SPECIALITATE CICLUL LICENȚĂ ANUL UNIVERSITAR 2016-2017
  • PENTRU STAGIILE DE PRACTICA CARE SE VOR DESFĂȘURA DUPA DATA DE 1 IULIE 2017, SE VOR FOLOSI DOCUMENTELE DE MAI JOS. ATÂT ACORDUL DE PARTENERAT, CÂT ȘI CONVENȚIA DE PRACTICĂ INDIVIDUALĂ SE SEMNEAZĂ ÎN TREI EXEMPLARE.
    SEMNAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT NU ESTE OBLIGATORIE PENTRU FIECARE STUDENT ÎN PARTE, DACĂ LA ACEEAȘI INSTITUȚIE DESFĂȘOARA PRACTICA MAI MULȚI STUDENȚI.