Centre de cercetare

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen - Universitatea de Vest Timișoara

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen (CISG) funcționează sub această denumire din anul 2003 și se află în subordinea academică și administrativă a Colectivului de Limba Engleză de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara. CISG urmărește să contribuie la dezvoltarea studiilor de gen în România prin abordarea problematicii de gen din perspectivă interdisciplinară. Astfel, reunește cercetători aflați în diverse etape ale carierei, precum și studenți în ciclurile de licență, masterat și doctorat, cu expertiză în discipline diverse din studiile umaniste și sociale. Colaborările vizează realizarea unor metodologii și studii empirice cu aplicabilitate în spațiul cultural, al politicilor publice și al educației pe subiecte de gen, formarea de cercetători preocupați de studiile de gen și creșterea vizibilității domeniului pentru publicul larg. Printre resursele principale ale centrului se numără programul de practică studențească demarat în 2020/2021, panelul de studii de gen de la conferința BAS și revista Gender Studies (SCOPUS, ERIH Plus), care publică studii naționale și internaționale de calitate în domeniu.

- promovarea studiilor de gen ca disciplina autonomă în curriculum-ul universitar, prin includerea lor ca modul al programelor de licență și de masterat organizate în cadrul Colectivului de Limba Engleză
- editarea unei reviste în limba engleză care să publice lucrări științifice de specialitate
- realizarea unor traduceri și a unor ediții critice din literatura feministă universală
- organizarea de conferințe și simpozioane, care să promoveze studiile de gen și dezbaterea academică în jurul acestei problematici
- implicare ca parteneri în proiecte interdisciplinare pe probleme de gen, prin cooperare cu celelalte departamente de științe socio-umane din UVT, din țară și din regiune
- consultanță proiecte
- formarea unei rețele coerente și eficiente de transmitere și diseminare a informației de specialitate, prin care să se asigure legătura între feminismul academic și activismul organizațiilor civice
- sensibilizarea tinerilor la problematica de gen, la necesitatea vizibilizării femeii în viața publică, la conștientizarea promptă a manifestărilor sexiste în familie, școală, la locul de muncă, în media, în sfera privată și în cea publică deopotrivă

Echipa de bază:
Conf. univ. dr. Reghina DASCĂL, Președinte
Conf. univ. dr. Irina Diana MĂDROANE, Director executiv
Conf. univ. dr. Andreea ȘERBAN
Lect. univ. dr. Valentina MUREȘAN
Lect. univ. dr. Adrian CÎNTAR

Membri activi:
Conf. univ. dr. Adrian-Cosmin BASARABĂ
Lect. univ. dr. Adina BAYA
Asist. univ. dr. Loredana BERCUCI
Lect. univ. dr. Ramona BRAN
Prof. univ. dr. Pia BRÎNZEU
Conf. univ. dr. habil. Luiza-Maria CARAIVAN
Lect. univ. dr. Dana CRĂCIUN
Asist. univ. dr. Roxana Elena GHIȚĂ
Conf. univ. dr. Aba-Carina PÂRLOG
Asist. univ. dr. Andreea Florina PELE
Prof. univ. dr. habil. Dana PERCEC
Ioana ȘTEFAN (cercetător independent și specialistă în Științele Educației)
Lect. univ. dr. Andreea VERTEȘ-OLTEANU
Conf. univ. dr. Lucian VESALON
Conf. univ. dr. habil. Mihaela VLĂSCEANU
Conf. univ. dr. Sorina VOICULESCU
Lect. univ. dr. Elisabeta ZELINKA

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen
Universitatea de Vest din Timișoara
Bv. V. Pârvan, nr. 2-4, 300223, Timișoara
Tel/Fax: 0256-592321

e-mail: cisg@groups.e-uvt.ro

Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR)

Programul de cercetare cu tema PRACTICI MEMORIALE IN CONTEXT INTERCULTURAL. STUDIU DE CAZ: BANATUL este un program interdisciplinar, la care participa specialisti din domeniile antropologiei culturale, literaturii comparate, teoriei litaraturii, sociologiei si istoriei. Pe toti ii uneste, insa, un plan tematic de lucru comun. Metodele si instrumentele de lucru, provenind din toate domeniile citate, sunt impartasite de toti participantii, astfel incat fiecare le aplica asupra propriului segment al cercetarii. Acest model de lucru este menit, inainte de toate, sa largeasca foarte mult baza documentara a cercetarii, deoarece fiecare participant pune la dispozitia grupului totalitatea surselor la care, cu instrumentele specifice, are acces.

Studiul practicilor memoriale de diverse tipuri, din perspectiva felului în care ele integrează o tradiţie interculturală locală şi o reinventează, raportând-o la cadre de referinţe noi, este o cale ideală pentru a încerca să depăşim limitările la care tematica memoriei e supusă in interiorul unor discipline separate şi pentru a explora legăturile memoriei cu istoria, cu tematica identitară, cu mentalităţile în schimbare, cu reconfigurarea câmpului valorilor pe care societatea le consideră la un moment dat importante. Considerând memoria ca o formă de remodelare a trecutului şi de reconstruire identitară, abordând tematica ei în perspectivă interdisciplinară şi valorificând şi corelând rezultatele unor cercetări anterioare pe care le-au întreprins asupra Banatului, membrii echipei implicaţi în avest proiect şi-au propus să reflecteze la următoarea problematică :
- statutul practicilor memoriale în raport cu alte practici culturale (folclorice, literare, istoriografice, politice)
- radiografierea unor noi dinamici sociale, a unor tipuri de mentalităţi şi comportamente ce sunt asociate diverselor practici memoriale, a felului în care ele pun în scenă identitatea.

Conf. univ. dr. Smaranda Vultur – directorul proiectului
Prof. Univ. Dr. Adriana Babeti
Lect. dr. Simona Adam
Asist. drd. Daciana Branea
Prof. univ. dr. Pia Branzeu
Conf. univ. dr. Vasile Docea
Lect. univ. dr. Gabriela Glavan
Prof. univ. dr. Otilia Hedesan
Lect. univ. dr. Dana Andreea Percec
Prof. univ. dr. Corneliu Tiberiu Ungureanu

Centrul de Studii Francofone DF

Centrul de Studii Francofone – DF, având drept obiect cercetarea în domeniul francofoniei, s-a constituit pe baza Centrului de Studii Francofone iniţiat în 1994 la Catedra de Limbi romanice. Centrul îşi propune să deruleze un program coerent de cercetare în domeniul francofoniei din perspectiva interdisciplinarităţii, vizând marile arii culturale din spaţiul francofon. Rezultatele cercetării sunt valorificate atât în revista Dialogues francophones, publicată de Centru, începând din anul 1995, precum şi în reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Centrul vizează publicarea unor cărţi despre fenomenul cultural francofon în lumea contemporană şi organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională.

Centrul de Studii Francofone – DF, denumit astfel din 2009, a fost creat în 1994 la iniţiativa prof. univ. dr. Margareta Gyurcsik şi reuneşte cercetători şi cadre didactice din colectivul de Limba franceză de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara.

a. Scopul fundamental al CENTRULUI DE STUDII FRANCOFONE DF constă în dezvoltarea studiului culturilor de expresie franceză şi promovarea francofoniei ca formă specifică a dialogului intercultural în lumea contemporană. Cercetarea are drept obiect - marile arii culturale ale francofoniei (Europa, Canada, Maghreb, Africa subsahariană, lumea creolă); - studiul culturii franceze în relaţia sa cu celelalte culturi francofone; - studierea contribuţiilor româneşti la francofonie.

b. Obiectivele specifice ale cercetării vizează:
1. realizarea unor volume de studii referitoare la culturile francofone în epoca modernă/postmodernă.
2. realizarea unor volume de studii care să facă cunoscută poziţia României în lumea francofonă şi contribuţia sa la dialogul intercultural francofon.
3. publicarea în regim periodic (un număr pe an) a revistei DIALOGUES FRANCOPHONES (https://dfrev.uvt.ro/ ):
- numere tematice, din 2009:
nr. 20-21/2015 « Écritures de la (non)violence »
nr. 19/2014 « Estitudes. Littératures francophones de l’Europe centrale et de l’Est. Roumanie et Hongrie »
nr. 18/2012 « De l’(im)pudeur en Francophonie »
nr. 17/2011 « Ecritures francophones contemporaines »
nr. 16/2010 « Les francophonies au féminin »
nr. 15/2009 « (En)jeux identitaires »
- primele 14 numere ale revistei, în intervalul 1995-2008. (https://dfrev.uvt.ro/ro/archives.htm)
4. valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul colocviului internaţional de studii francofone (CIEFT) organizat anual, în colaborare, la Universitatea de Vest din Timişoara (https://litere.uvt.ro/publicatii/CIEFT/index.htm )
5. prezentarea de comunicări la sesiunile ştiinţifice, congresele, colocviile Asociaţiilor cu care colaborează Centrul: CIEF (Conseil International d’Études Francophones), AIEQ, (Association Internationale d’Études Québécoises), AEFECO (Association des Études Francophones d’Europe Centrale et Orientale), Asociaţia canadianiştilor din Europa Centrală, CEL (Conseil Européen des Langues).
6. realizarea unui program de traducere în edituri româneşti a unor cărţi ştiinţifice şi literare francofone.
7. realizarea unui program de cercetare şi de predare a francofoniei cu ajutorul noilor tehnologii ale comunicării.
8. asigurarea unui program de predare a limbii, literaturii şi civilizaţiei franceze din perspectiva studiilor francofone şi interdisciplinare.

Fondator: Margareta GYURCSIK
Director centru: Georgiana I. BADEA

Membri:
Georgiana I. BADEA, redactor-şef Dialogues francophones
Andreea GHEORGHIU, redactor-şef adjunct Dialogues francophones
Ileana Neli EIBEN, secretar de redacţie Dialogues francophones

Ioana MARCU
Mariana PITAR
Adina TIHU
Dana UNGUREANU

Alţi membri şi colaboratori:
Elena GHIŢĂ
Eugenia ARJOCA IEREMIA
Ilona BALAZS
Livius CIOCÂRLIE
Marius LAZURCA
Dorica LUCACI
Florin OCHIANĂ
Anca OPRIĆ
Mirela PÂRĂU
Maria ŢENCHEA

Violeta AVRAM
Carmen BĂBAN
Alina BÎRDEANU
Diana-Livia CHEPEŢAN
Nicoleta GABOR
Ioana S. GIURGINCA
Simona TOMESCU
Bogdan VECHE

Centrul de Studii Francofone DF
Universitatea de Vest Timisoara
Bv. V. Parvan, nr. 2-4, 300223, Timisoara

Centrul de Studii de Istorie și Arheologie ”Constantin Daicoviciu” Timișoara

Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara (CSIATim) a fost infiintat in 2000 si a fost acreditat de CNCSIS in 2001 ca centru de excelenta de tip C. Functioneaza independent de Facultatea de Litere, Istorie si Teologie subordonandu-se direct rectoratului Universitatii de Vest Timisoara.

Domeniile de activitate sunt:
a. Arheologie
b. Istorie
c. Antropologie

Infrastructura centrului:
Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara este format din membrii Catedrei de Istorie, alaturi de care participa tineri doctoranzi si masteranzi, precum si studenti.

a. Promovarea si sprijinirea materiala si morala a studierii aprofundate a istoriei Banatului in context national si european.
b. Popularizarea activitatii personalitatilor marcante din Romania si Banat, prin studii si lucrari monografice.
c. Sprijinirea dezvoltarii cercetarii stiintifice in cadrul Centrului de Excelenta prin promovarea membrilor tineri, doctoranzi si studenti la masterat, in vederea obtinerii unor burse de documentare in vederea perfectionarii profesionale.
d. Centrul de Excelenta este menit sa asigure un dialog stiintific viu intre cercetarea istorica locala si cea nationala si europeana.
e. Centrul de Excelenta isi propune popularizarea activitatii stiintifice prin publicatia proprie: B.H.A.U.T. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis si prin revista electronica ArheoVest.
f. Cu prilejul unor aniversari ale unor evenimente istorice sau ale unor personalitati, Centrul de Excelenta va organiza manifestari stiintifice tematice in domeniile istorie, arheologie, istoria artei, etc.
g. Centrul de Excelenta propune activitati de cercetare comune, inter-disciplinare, cu departamentele de Antropologie, Sociologie si Geografie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Prof. Univ. Emerit Doina Benea
Conf. Univ. Mihaela Vlăsceanu
Conf. Univ. Vasile Rămneanțu
Conf. Univ. Remus Feraru
Lect. Dr. Simona Regep
Lect. Dr. Mariana Balaci
Lect. Dr. Nicolae Hurduzeu
Lect. Dr. Atalia Onițiu
Asist. Dr. Adrian Cîntar
Asist. Dr. Sînziana Preda
Dr. Cătălin Balaci
Dr. Victor Bunoiu
Dr. Paul Dinulescu
Dr. Florin Golban
Dr. Maria Hadiji
Dr. Cosmin Matei
Dr. Bogdan Muscalu
Dr. Octavian Rogozea
Dr. Călin Timoc
Dr. Oana Tutilă
Dan Vlase

Grupul de cercetare în traducere şi în istoria traducerii româneşti ISTTRAROM

Centrul de cercetare în traducere şi în istoria traducerii româneşti, ISTTRAROM, din 2009 ISTTRAROM–TRANSLATIONES, a fost creat în 2005 la iniţiativa prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea şi reuneşte cercetători şi cadre didactice din departamentele şi catedrele Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, interesaţi de studierea formelor traducerii şi a istoriei traducerii româneşti.
Obiective:

Obiectivul principal al grupului de cercetare ISTTRAROM–TRANSLATIONES este de a stabili legătura dintre teoriile traducerii, practica şi tradiţia traducerii astfel încât unele scheme traductive să devină mai flexibile.
ISTTRAROM aspiră să contribuie la crearea unui climat adecvat schimbului de informaţii şi la cultivarea experienţelor traductive şi traductologice.

Prin programele sale, ISTTRAROM–TRANSLATIONES urmăreşte:
A) Cercetarea unor teme specifice traductologiei contemporane privitoare la aspectele sincronice şi diacronice ale traducerii literare.
B) Studierea traducerii ca practică de transfer cultural.
C) Organizarea de seminarii, conferinţe, proiecte de cercetare, lansări de carte.
D) Publicarea rezultatelor cercetării.
E) Publicarea traducerilor colective efectuate de studenţii la Masterul de traducere specializată şi coordonate de profesori din cadrul Universităţii de Vest.

Director centru: Georgiana I. BADEA

Membrii cu publicații:
Andreaa GHEORGHIU
Nadia OBROCEA
Ilinca ŢĂRANU
Raluca VÎLCEANU
Viorica BĂLTEANU
Beatrice MARINA
Ilona BALAZS
Diana ANDREI
Neli EIBEN
Diana MOTOC
Raluca RADAC-BACIU
Mata ANDREICI
Daniela GHELTOFAN
Karla LUPSAN
Eugenia ARJOCA IEREMIA
Daniel PANTALEONI
Maria TENCHEA
Iulia COSMA
Loredana PUNGA
Dana CRACIUN
Luminita VLEJA

Membrii colaboratori:
Ramona MALITA-TANC
Mariana PITAR
Adina TIHU
Bianca CONSTANTINESCU-STOENESCU
Lucia UDRESCU
Vali MURESAN
Coralia TELEA (HANDREA)
Diana ANDREI
Diana BOCA
Ruxandra FILIP
Cristina GEORGESCU
Ioana GIURGINCA
Doina HEBEDEAN
Adina POPA
Diana VOINESCU
Diana BOCA
Alina BÎRDEANU
Roxana BUCUR
Andreea Natalia CIOLACU
Adina HORNOIU
Florina MĂNEŢOIU
Mircea MOŞNEANU
Alina PELEA
Anne PODA
Diana ROTARU
Simona TOMESCU
Nicoleta ZBĂGAN
Cristina GEORGESCU
Adina POPA
Diana VOINESCU
Viviana COTUŢ
Diana GABOR
Raluca MĂDĂRAS
Andrea SISAK
Ariana-Maria MIHUŢ
Minodora GIURGIU
Alexandra SOFRONESCU
Adriana TAMBA
Ecaterina CUCU

Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT)

Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) s-a înfiinţat în anul 2013, ca urmare a iniţiativei unor cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, interesate de dezvoltarea dialogului ştiinţific şi de cercetare în cadrul romanisticii şi a (sub)disciplinelor asociate. Reuneşte, în principal, cadre didactice şi cercetători din departamentele şi catedrele FLIT, care, din dorinţa de a crea o punte între limbi şi culturi romanice caracteristice unor părţi importante ale Europei şi Americii latine, au pus bazele Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE), început în 2012 şi continuat anual. Revista Quaestiones Romanicae, întemeiată pe comunicările susţinute la acest colocviu, se adresează atât specialiştilor din domeniul romanisticii, cât şi tinerilor cercetători cu preocupări legate de cultura nutrită de romanitate.

- prioritatea strategică a centrului este activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară avansată, care reprezintă baza procesului de învăţământ superior (cf. Art. 1.3. din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, OG 57 / 2002 (modificat şi completat prin OG 6 / 2011) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi Cartei UVT;
- valorificarea potenţialului didactic şi de cercetare a programului de master Studii romanice culturale şi lingvistice: latină, franceză, italiană, spaniolă din cadrul FLIT a UVT;
- activitatea CSRT, corelată în mod direct cu sprijinirea misiunii educative a universităţii, este direcţionată spre proiecte concrete cu conţinut pluridisciplinar, trans- şi interdisciplinar care să contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra susţinerii activităţilor de cercetare din mediul preuniversitar şi a cercurilor studenţeşti de profil din Timişoara;
- organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, mese rotunde, conferinţe, dezbateri şi lansări de carte, precum şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice şi a mediului universitar;
- acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de domeniul romanisticii şi al ştiinţelor conexe;
- dezvoltarea de programe proprii culturale şi de cercetare în regim de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi străinătate.

Membri onorifici
‣ Prof.univ.dr.Ileana OANCEA, preşedinte onorific, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Prof.univ.dr.Jukka HAVU, Universitatea din Tampere, Finlanda
‣ Prof.univ.dr.Martin MAIDEN, Universitatea din Oxford, Marea Britanie

Membri fondatori
‣ Conf.univ.dr. Luminița VLEJA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Conf.univ.dr. habil. Ramona MALIŢA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr. Mirela BONCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Conf.univ.dr. Mirela BORCHIN, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr. Emina CĂPĂLNĂȘAN, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Conf.univ.dr. Remus FERARU, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Conf.univ.dr. Claudiu ARIEŞAN, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Dr. Călin TIMOC, Muzeul Național al Banatului, Timișoara
‣ Conf.univ.dr. Mariana PITAR, Universitatea de Vest din Timișoara

Membri
‣ Conf.univ.dr. Valy CEIA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Conf.univ.dr. Bogdan ŢÂRA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr.Andreea PREDA, Academia Tehnică Militară Ferdinand I, București
‣ Lect.univ.dr. Nadia OBROCEA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr. Ana-Maria RADU-POP, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr. Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr.Ioana MARCU, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr.Cosmina LUNGOCI, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr. Maria SUBI, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Lect.univ.dr. Adina TIHU, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Asist.univ.dr. Roxana CREȚU, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Iolanda VASILE, lector portughez, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Roxana MAXIMILEAN, drd. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
‣ Claudiu GHERASIM, drd. Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Valentina GOJE, drd. Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Andreea DOBRESCU, drd. Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Florin GHERGHEȘ, drd. Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Drd. Raluca CIORTEA, Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Adolfo R. POSADA
‣ Prof.Marilena POPI-MOLIN, Liceul Tehnologic Sfântu Nicolae din Deta, Timiș
‣ Oana GOGOȘEANU, masterand Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Andrada TECAR, masterand Universitatea de Vest din Timișoara
‣ Iasmina LINȚA-BĂLAN, masterand Universitatea de Vest din Timișoara

1. CSRT sprijină manifestarea ştiinţifică internaţională Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE): https://ciccre.uvt.ro/
2. Împreună cu parteneri ca Ambasada Spaniei la Bucureşti, Ambasada Portugaliei la Bucureşti, Consulatul onorific al Spaniei la Timișoara, Consulatului onorific al Italiei la Timișoara, Institutul Cultural Francez, Sindicatul „Universitas Timisiensis” etc. promovează şi susţine financiar publicaţia anuală Quaestiones Romanicae şi încurajează schimbul de carte şi de idei cu alte centre de cercetare de profil;
3. Cultivarea unui modus vivendi în rândul tinerilor prin dezvoltarea abilităţii de a lucra în echipă şi de a gestiona munca de voluntariat, având în vedere strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel instituţional, punând accentul pe domeniul de cercetare (în principal, dezvoltarea cunoaşterii lumii romanice).

Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities (CODHUS)

Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste

În contextul creșterii interesului pentru cercetarea din sfera digital humanities (DH) în România, Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities (CODHUS/ Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste) a fost fondat în Timișoara în anul 2019 și se distinge prin accentul pus pe corpus (lingvistica de corpus) ca metodă de colectare și analiză. Inițiativa aparține unor cercetători și cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (FLIT) din cadrul UVT, interesate de impactul resurselor digitale asupra științelor umaniste și de realizarea unei cercetări avansate în domeniul acestora cu ajutorul instrumentelor noilor tehnologii. Pornind de la cercetările întreprinse de membrii echipei ROGER și de premisele oferite de acest proiect (ROGER), activitatea centrului CODHUS se situează în prelungirea câtorva tradiții teoretice cum ar fi lingvistica de corpus, lingvistica contrastivă, retorica contrastivă, dar se orientează și către dimensiunea literară și calitativă a științelor filologice, adunând și cercetători interesați de literatura creată de sau în mediul digital (cu ajutorul unor algoritmi sau al utilizatorului ce are rolul de creator de conținut). Încă de la lansarea sa, CODHUS a stârnit și interesul comunității UVT din domeniul științelor exacte și al studenților FLIT interesați de stagii de voluntariat sau practică.

Obiectivele generale ale CODHUS sunt susținerea cercetării științifice în domeniul digital humanities (DH), facilitarea schimbului de idei între specialiști și a accesului acestora la resurse digitale, ce pot fi utilizate în cercetarea proprie. Prin congruența dintre expertiză în științe umaniste și tehnologie, scopul centrului este de a inova educația și cercetarea în domeniul științelor umaniste cu ajutorul metodelor digitale. Astfel, prioritatea strategică a centrului este activitatea de cercetare științifică și creație universitară avansată, ce reprezintă fundamentul procesului de învățământ superior.

Activitățile subsumate acestor obiective generale se înscriu în două categorii: activități cu caracter didactic și activități de cercetare, ambele având caracter pluri-, inter- și transdisciplinar. În vederea promovării misiunii sale, CODHUS își asumă prin membrii săi atingerea următoarelor obiective punctuale:
a. tutorat, consiliere și ateliere de lucru pentru studenți, cadre didactice și cercetători în domeniul științelor umaniste digitale;
b. consiliere pentru cadrele didactice care includ aspecte ale digital humanities în conținutul disciplinelor pe care le predau;
c. concepere și predare de cursuri de digital humanities pentru studenți;
d. realizare de ghiduri și achiziționare de resurse pentru cercetători;
e. cercetare în domeniul digital humanities;
f. publicare de articole, studii și cărți cuprinzând rezultatele cercetării membrilor centrului;
g. participare la evenimente științifice de profil, la nivel național și internațional;
h. cooperare cu instituții naționale și internaționale de profil;
i. organizare, coordonare, implementare și susținere de proiecte de cercetare interdisciplinară în domeniul științelor umaniste digitale și a aplicațiilor acestora;
j. organizare de conferințe, mese rotunde, dezbateri, lansări de carte și ateliere de lucru cu tematică specifică profilului CODHUS etc.

Dr. Mădălina Chitez, președinte executiv
Conf. univ. dr. Valy Ceia, vicepreședinte
Prof. univ. dr. Georgiana Badea
Conf. univ. dr. Codruța Goșa
Conf. univ. dr. Loredana Pungă
Conf. univ. dr. Dumitru Tucan
Asist. dr. Loredana Bercuci
Asist. dr. Roxana Rogobete

CODHUS

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, sala 507
Universitatea de Vest din Timișoara
Timișoara, jud. Timiș

E-mail: codhus@e-uvt.ro

Research Center for Heritage and Cultural Anthropology (Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală) - RHeA

Research Center for Heritage and Cultural Anthropology (Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală) - RHeA

RHeA – este o unitate științifică independentă a Universității de Vest din Timișoara centrată pe cercetarea antropologică și promovarea patrimoniului cultural material și imaterial din regiunea Banat. Misiunea centrului este documentarea, arhivarea și promovarea patrimoniului cultural din Banat.
RheA coordonează și implementează studii pe tema patrimonsiului cultural.
Datorită experienței membrilor săi, centrul se implică în activități de cercetare de teren care acoperă domeniile: patrimoniu regional, comunități istorice românești, comunități multietnice, patrimoniu imaterial, turism cultural etc.
RheA poate elabora politici culturale și strategii legate de patrimoniul cultural, pe baza cercetărilor și ariilor de expertiză ale membrilor săi (etnologie, antropologie, patrimoniu cultural, arte, film, arhitectură, peisagistică, limba și literatura română).

Obiective:
• Să continue cercetările de teren specifice Centrului (patrimoniu bănățean, patrimoniu regional, populații istorice românești în afara granițelor, comunități multi-etnice);
• Să instituie o bază de date a patrimoniului regional, bază de date care, pentru început și pe măsură ce se alcătuiește, să fie accesibilă doar din interiorul Centrului, iar ulterior să fie deschisă publicului, prin structurarea tematică a informației;
• Să digitalizeze, să sistematizeze și să arhiveze filmele existente în Arhiva de Folclor a Universității în așa manieră încât accesul la acestea să fie facilitat;
• Să racordeze repozitoriul creat la bazele de date europene referitoare la patrimoniu;
• Să creeze o bibliotecă în care să fie incluse, după caz, volume în format clasic și/sau e-book-uri reprezintă principalele publicații din domeniu și care să faciliteze în acest sens accesul la informație al specializării Centrului, precum și al studenților și masteranzilor care manifestă interes și implicare în studiul problematicii resursei patrimoniale și / sau în domeniul antropologiei culturale;
• Să fondeze o colecție de cărți și studii cu subiect specific preocupărilor Centrului;
• Să acceseze proiecte de patrimoniu;

• Otilia Hedeșan, director centru
• Eliana Popeți, membru
• Diana Mihuț, membru
• Lucian Roșca, membru
• Corina Popa, membru
• Eufrozina Greoneanț, membru
• Gabriela Panu, membru
• Raluca Rusu, membru
• Alina Negru, membru
• Ioana Dorobanțu Gordon, membru
• Alessandro Serra, membru
• Lavinius Nikolajevic, membru
• Dana Popeți, membru
• Caius Merșa, membru
• Tatiana Potîng, colaborator extern
• Mihaela Bucin, colaborator extern
• Natalia Golant, colaborator extern
• Cosmina Timoce Mocanu, colaborator extern
• Andrei Szabo, colaborator extern

Contact:
Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, sala 223
rhea@e-uvt.ro
00256 592 386
RHeA

Centrul de Studii Est-Asiatice (CSEA)

Centrul de Studii Est-Asiatice (CSEA)

Centrul de Studii Est-Asiatice (CSEA) a fost fondat în 2021 pentru a întâmpina nevoia crescândă pentru o organizaţie care să găzduiască proiecte şi iniţiative de cercetare, educaţie permanentă, conferinţe şi publicaţii academice, precum şi promovarea şi dezvoltarea studiului limbilor şi culturilor din Asia de Est (Japonia, China, Peninsula coreeană) în zona de vest a României, dar şi la nivel naţional şi internaţional.
Proiectele de cercetare găzduite şi promovate de CSEA sunt axate în principal pe analize comparative ale premodernităţii şi modernităţii culturilor din regiunea Asiei de Est pe de o parte şi ale celor din România, regiunea Balcanilor, Europa centrală şi de est, precum şi din Europa în general, pe de altă. În mod concret, CSEA va organiza programe care promovează Asia de Est în România şi Europa adresate unui public nu numai din educaţia universitară, dar şi din cea primară şi gimnazială, precum şi altor persoane interesate trecute de vârsta educaţiei tradiţionale.

Obiective:
• Proiecte şi iniţiative de cercetare axate pe limbile şi culturile premoderne şi moderne ale regiunii Asiei de Est (japoneză, mandarină, cantoneză, taiwaneză, coreeană);
• Sprijin pentru tineri cercetători şi cadre didactice români şi străini în studii est-asiatice;
• Promovarea limbilor şi culturilor est-asiatice în rândul studenţilor la licenţă, masterat şi doctorat;
• Achiziţionarea şi implementarea de resurse digitale în domeniul studiilor Asiei de Est, precum acces la baze de date, cărţi electronice, baze de date de jurnale şi reviste, etc.;
• Dezvoltarea primei baze de date digitală, open source pentru catalogarea şi studiul resurselor academice şi non-academice despre Japonia scrise în limba română, precum şi a traducerilor din japoneză în română;
• Publicarea unui jurnal academic nou, peer review, intitulat European Review of East Asian Studies, în colaborare cu Editura Universităţii de Vest din Timişoara;
• Promovarea rezultatelor cercetărilor Centrului prin publicarea de articole academice, capitole în cărţi de specialitate în limba română şi nu numai, destinate unui public academic, dar şi unuia non-academic;
• Colaborări pe proiecte de cercetare cu alte centre similare din România, Europa şi din alte părţi ale lumii;
• Organizarea de mese rotunde, seminarii, simpozioane, conferinţe şi dezbateri publice pe teme legate de Asia de Est.

• Associate Prof. Dr. George T. Sipos, CSEA Founding Director
• Professor Dr. Habil. Loredana Pungă

CENTRE INACTIVE:

Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)

- iniţierea şi promovarea proiectelor ştiinţifice
- dezvoltarea unui înalt standard al cercetării ştiinţifice în domeniul istorie
- schimburi de experienţă la nivel internaţional
- publicarea de studii şi articole ştiinţifice sub formă de reviste şi cărţi în limba română şi în limbi de circulaţie
- organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane la nivel naţional şi internaţional
- cursuri pentru pregătire doctorală în domeniile istorie și istorie conceptuală
- îndrumarea și elaborarea dizertaţiilor de master, a tezelor de doctorat și a proiectelor postdoctorale
- lansări de carte

Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)
Contact: Prof. dr. Victor
Neumann (victor.neumann(at)e-uvt.ro)
Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timișoara
Tel: 0256-592356, E-mail: istorie.conceptuala(at)yahoo.com

International Shakespeare Centre - Universitatea de Vest din Timișoara

The INTERNATIONAL SHAKESPEARE CENTRE has been established by the members of the English Department and the Faculty of Letters, History and Theology at the West University of Timişoara, Romania.
The conferences and panels organized by the Centre will focus on the revival of the Shakespearean works in the twenty-first century from the viewpoints of various research fields.

The Centre’s mission is to bring together scholars and students from a wide range of research fields, united by a keen interest in Shakespearean works, with a view to discussing, analyzing, reviewing and putting forward new ideas that would contribute to the presentation, reception and understanding of Shakespeare in a contemporary globalized world as well as in Central and South-Eastern Europe.
The conferences and panels organized by the Centre will focus on the revival of the Shakespearean works in the twenty-first century from the viewpoints of various research fields.

Organizing Committee:
Dr. Hortensia Pârlog
Dr. Pia Brînzeu
Dr. Dana Chetrinescu Percec
Dr. Loredana Frăţilă
Dr. Andreea Şerban

Honorary members:
Ton Hoenselaars (Utrecht University)
Krystyna Kujawinska-Courtney (University of Łódź)
Martin Procházka (University of Prague)
Győrgy Szőnyi (University of Szeged)
Rowland Wymer (University of Cambridge)