Susținere licență iulie-septembrie 2023Structura anului universitar 2022-2023 - modificare pentru anii terminali (actualizare: ianuarie 2023)

Formular electronic de înscriere la susținerea examenului de licență - Sesiunea iulie-septembrie 2023:

(se completează cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea examenului)

 • Domeniul de licență Limbă și literatură (LL)
 • Domeniul de licență Limbi moderne aplicate (LMA)
 • Domeniul de licență Istorie
 • Domeniul de licență Teologie ortodoxă pastorală

 • REGULAMENT ȘI ANEXE FINALIZARE STUDII DE LICENȚĂ 2022-2023
  ACCES PERMIS PE BAZA CONTULUI E-UVT. CONECTAȚI-VĂ LA CONTUL E-UVT, APOI ACCESAȚI LINKUL DE MAI SUS!
 • ARHIVĂ

 • Sesiunea Septembrie 2020:
  Data examen de finalizare licență: 11-12 septembrie 2020
  Data examen de finalizare master: 10 septembrie 2020
  Data închiderii platformei pentru licență: 4 septembrie, ora 23.59
  Data închiderii platformei pentru master: 3 septembrie, ora 23.59

 • Calendar procedura tehnica finalizare studii 2020 LIT
 • Procedură tehnică privind derularea examenelor de finalizare a studiilor
 • ANEXA 16 - Procedura LIT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online
 • Procedura UVT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online
 • Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
 • Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă și masterat la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (actualizat 26 mai 2020)
 • Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara
 • Documente inițiale valabile pentru susținerea față în față:
 • REGULAMENT pentru ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE - Anul universitar 2019-2020
 • Anexa 4 Regulament elaborare si coordonare lucrari de licenta si disertatii 2019-2020
 • Anexa 5 Tematica si bibliografie licenta LL 2019-2020
 • Anexa 6 Tematica si bibliografie licenta LMA 2019-2020
 • Anexa 7 Tematica si bibliografie licenta Istorie 2019-2020
 • Anexa 8 Tematica si bibliografie licenta Studii culturale 2019-2020
 • Anexa 9 Tematica si bibliografie licenta Teologie pastorala 2019-2020
 • Anexa 10 Cerere sustinere examen de licenta 2019-2020
 • Anexa 11 Referat asupra lucrarii de licenta 2019-2020
 • Anexa 12 Criterii evaluare licenta scris si oral
 • CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR - Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie nr. 68 din data de 8.11.2019