Avizier masteratAnul universitar 2021-2022:

Sesiunile de coordonare au fost configurate pe platforma de e-learning, astfel că studenții se pot înrola pe aceste pagini.

În mod excepțional, în acest an universitar alegerea temei de către studenți și înscrierea acestora în vederea coordonării lucrării de finalizare a studiilor pe platforma de e-learning se va putea face până la data de 14.01.2022.

Pași înscriere coordonare licență / disertație 2021-2022
Anul universitar 2020-2021:
Pași înscriere coordonare licență / disertație 2020-2021

SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA FINALUL ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 - STUDII DE MASTERAT
  • MASTER anul II  • SITUAȚIA ȘCOLARĂ AN UNIVERSITAR 2015-2016 - STUDII DE MASTERAT (REEȘALONĂRI)
  • MASTER