Regulamente studenți

 • REGULAMENT DE CAZARE ÎN CĂMINELE UVT pentru anul universitar 2020-2021
  Ediția a II-a (Intrat în vigoare la data de 24.09.2020)
 • REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE CREDITE PENTRU ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT - Ediția a III-a (Intrat în vigoare la data de 24.09.2020)
 • REGULAMENT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
 • CRITERII SUPLIMENTARE PENTRU ACORDAREA BURSELOR ANEXA LIT la REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
 • CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DE LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI DE MASTERAT DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA (Intrat în vigoare la data de 24.09.2020) • ARHIVĂ
 • REGULAMENT DE CAZARE ÎN CĂMINELE UVT pentru anul universitar 2019-2020
 • REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE CREDITE PENTRU ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT (2020)
 • Metodologie organizare an pregatitor
 • Metodologie examen finalizare an pregatitor
 • Regulament de burse 2016-2017 UVT
 • Anexă LIT la Regulamentul de burse UVT
 • NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi
 • CODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR STUDENTULUI ȘI REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR DE LA CICLURILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
 • REGULAMENT PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE – LICENȚĂ
 • REGULAMENT PENTRU PRACTICA DE SPECIALITATE – MASTER TEORIA ȘI PRACTICA TRADUCERII
 • Regulament voluntariat


 • Contracte:
 • Act adițional la contractul de studii universitare de licența
 • Act adițional la contractul de studii universitare de licență - Pentru prelungirea de școlaritate
 • Act adțional la contractul de studii universitare de master
 • Act adțional la contractul de studii universitare de master - Pentru prelungirea de școlaritate
 • Contract de stud pentru anul pregătitor
 • Contractul disciplinelor
 • Contract de studii pentru ciclul de studii univeritare de licentă
 • Contract de studii pentru ciclul de studii univeritare de master
 • Regulament de burse 2015-2016 UVT