Programare examene Licență


Calendar susținere liceță extras din ANEXA 16 - Procedura LIT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online

Sesiunea iulie 2020:


a) Specializarea Limbi și literaturi
Proba 1: 9-10 iulie 2020
Proba 2: 11 iulie 2020

b) Specializarea Limbi moderne aplicate
Proba 1: 9-10 iulie 2020
Proba 2: 11 iulie 2020

c) Specializarea Istorie
Proba 1: 9-10 iulie 2020
Proba 2: 11 iulie 2020

d) Specializarea Teologie pastorală ortodoxă
Proba 1: 8 iulie 2020
Proba 2: 8 iulie 2020


Sesiunea septembrie 2020:


susținerile se vor desfășura în perioada 7-13 septembrie 2020