Susținere disertație iulie-septembrie 2020 • Calendar procedura tehnica finalizare studii 2020 LIT
 • Procedură tehnică privind derularea examenelor de finalizare a studiilor
 • ANEXA 16 - Procedura LIT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online
 • Procedura UVT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online
 • Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
 • Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă și masterat la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (actualizat 26 mai 2020)
 • Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara
 • Documente inițiale valabile pentru susținerea față în față:
 • REGULAMENT pentru ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTERAT LA FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE - Anul universitar 2019-2020
 • Anexa 4 Regulament elaborare si coordonare lucrari de licenta si disertatii 2019-2020
 • Anexa 13 Cerere sustinere examen de disertatie 2019-2020
 • Anexa 14 Referat asupra lucrarii de disertatie 2019-2020
 • CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A PROBELOR - Hotărârea Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie nr. 68 din data de 8.11.2019