SUSȚINERE DISERTAȚIE IULIE-SEPTEMBRIE 2017


 • PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE - 12 septembrie 2017 - PROBA ORALĂ (SUSȚINERE LUCRĂRI)

 • PROGRAMARE SUSTINERE DISERTAŢIE, SESIUNEA IULIE 2017
 • Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene
 • Tendinţe actuale în studiul limbii române
 • Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)
 • Studii americane
 • Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
 • Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale
 • Religie, cultură, societate
 • Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile


 • COMISII FINALIZARE STUDII MASTERAT 2017
 • PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE - 5 IULIE 2017 - PROBA ORALĂ (SUSȚINERE LUCRĂRI)
 • METODOLOGIE privind ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE - Anul universitar 2016-2017
 • Anexa 2 - CERERE SUSȚINERE DISERTAȚIE
 • Anexa 3 - REFERAT ASUPRA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

 • ARHIVĂ
  PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE
  Proba orală - 14-16 septembrie 2016


  PROGRAMAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE
  Proba orală - 11-12 iulie 2016


  Precizări generale privind examenul de disertație
  Sesiunea iulie-septembrie 2016

 • DECLARAȚIE PLAGIAT
 • CERERE SUSȚINERE DISERTAȚIE
 • REFERAT ASUPRA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE
 • Model coperta lucrare disertație
 • Metodologie privind verificarea originalității lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de master în Universitatea de Vest din Timişoara HS 5/24.03.2016

 • METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERAT LA FACULTATEADE LITERE, ISTORIE ȘI TEOLOGIE - Anul universitar 2015-2016

 • Tematica și bibliografia: