Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini
(PPLRCS)

Arhivă


PROGRAMARE SUSȚINERE LICENȚĂ:
Sesiunea Iulie 2019:
01.07.2019 - examenul scris
02.07.2019 - examenul oral

Sesiunea Septembrie 2019:
09.09.2019 - examenul scris
10.09.2019 - examenul oral


 • ORAR APLRCS 2018-2019, SEMESTRUL II
 • PLANUL DE INVATAMANT APLRCS 2018-2019
 • FIȘELE DISCIPLINELOR APLRCS 2018-2019
 • METODOLOGIE DE ORGANIZARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A APLRCS 2018-2019
 • Precizări generale privind examenul de finalizare a programului de studii APLRCS
 • În atenția studenților Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
  Examenul de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini – sesiunea SEPTEMBRIE 2020 – va avea loc în data de 11 septembrie 2020, ora 9.00.
  Conform regulamentului în vigoare, examenul se va desfășura online, folosind Google Classroom și Google Meet.
  Programarea probelor de examen vă va fi comunicată pe platforma Google Classroom de către secretarul comisiei.


 • ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA PROGRAMUL PREGĂTITOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU CETĂȚENII STRĂINI:
  LINK PROGRAMĂRI ELIBERARE ACTE DE STUDIU - 10 IULIE 2020 ÎNTRE ORELE 9-18


 • Sesiunea de examene C - Anul pregătitor (necesită cont e-uvt)

 • Sesiunea de examene B1 - Anul pregătitor (necesită cont e-uvt)
 • Sesiunea de restanțe B2 - Anul pregătitor (necesită cont e-uvt)

 • Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie + Anexa 1
 • Anexa 2
 • Anexa 3

 • ORAR PPLRCS 2019-2020, SEMESTRUL II
 • ORAR PPLRCS 2019-2020, SEMESTRUL I
 • PLANUL DE INVATAMANT PPLRCS 2019-2020
 • FIȘELE DISCIPLINELOR PPLRCS 2019-2020
 • Programarea examenului de absolvire PPLRCS (Anul Pregătitor) - sesiunea septembrie 2022

 • Programarea examenului de absolvire (proba scrisă și proba orală) PPLRCS - iulie 2022

 • Precizări generale privind examenul de finalizare a programului de studii Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini - Sesiunile iulie/septembrie 2022

 • Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățeni străini la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara

 • Planul de învățământ PPLRCS 2022-2023

 • Calendarul examenelor de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, sesiunea iulie 2022 (cu prezență fizică)


 • Sesiunea A-II: 04-26.06.2022 (SEMESTRUL II - EXAMENE):
 • Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini
 • Sesiunea B-II: 27.06.2022-03.07.2022 (SEMESTRUL II - RESTANȚE) - Anii terminali
 • Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini


 • Orarul PPLRCS Semestrul II 2021-2022 (Orarele cu linkuri vor fi trimise pe contul e-uvt de către tutori.)

 • Programare examene Sesiunea A-I: 15.01.2022 - 06.02.2022 (SEMESTRUL I - EXAMENE) - necesită cont e-uvt
 • Programare examene Sesiunea B-I: 14.02.2022 - 20.02.2022 (SEMESTRUL I - RESTANȚE + Măriri de note (gratuite)) - necesită cont e-uvt


 • Burse finale LIT sem. I, 2021-2022
 • Orarul PPLRCS Semestrul I 2021-2022 (Orarele cu linkuri vor fi trimise pe contul e-uvt de către tutori.)
 • Planul de învățământ PPLRCS 2021-2022
 • Fișele disciplinelor 2021-2022 (în curs de actualizare)


 • Rezultatele examenelor de licență / disertație / An Pregătitor - sesiunea septembrie 2023


 • Calendarul examenelor de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, Sesiunea septembrie 2023

 • Sesiunea C - restanțe: 4-10 septembrie 2023

 • Anul Pregătitor - sem. I
 • Anul Pregătitor - sem. II

 • Rezultatele examenelor de licență / disertație / An Pregătitor - sesiunea iulie 2023


 • Programarea examenelor de licență / disertație / An Pregătitor - sesiunea iulie 2023

 • Calendarul examenelor de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, sesiunea iulie 2023
 • Precizări generale privind examenul de finalizare a programului de studii Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini - Sesiunile iulie/septembrie 2023

 • Sesiunea de examene A-II sem. II: 05.06 - 25.06.2023
 • Sesiunea de restanțe B-II sem. II: 26.06 - 02.07.2023

 • Calendarul examenelor de finalizare a Programului pregătitor de limba română pentru cetățeni străini, sesiunea iulie 2023
 • Perioadă de examinare specială, aferentă sesiunilor de examene din semestrul I, pentru studenții Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini înmatriculați în perioada 10.01.2023-24.02.2023


 • Orar Anul Pregătitor 2022-2023, sem. II:
 • AP G1
 • AP G2
 • AP G3


 • Structura anului universitar 2022-2023 - modificare pentru anii terminali (actualizare: ianuarie 2023)

  Sesiunea A-I: 21.01.2023 - 12.02.2023 (SEMESTRUL I - EXAMENE)
 • Anul pregătitor - Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini (PPLRCS)

 • Sesiunea B-I: 20.02.2023 - 26.02.2023 (SEMESTRUL I - RESTANȚE)
 • Anul pregătitor - Programul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini (PPLRCS)


 • Orar Anul Pregătitor 2022-2023, sem. I:
 • AP G1
 • AP G2
 • AP G3

 • Fișele disciplinelor 2022-2023, sem. I
 • Planul de învățământ PPLRCS 2022-2023