Scholars@LIT

Guest Lecture la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie:
Conf. univ. dr. Cătălina Iliescu-Gheorghiu (Universitatea Alicante, Spania)


Conf. univ. dr. Cătălina Iliescu-Gheorghiu, prorector al Universității Alicante, Spania, specialist în studii de traducere (în special în interpretariat) și traducător și interpret profesionist ea însăși, a fost invitata prof. univ. dr. Loredana Pungă, în 15 aprilie 2021, la cursul de Introducere în interpretarea simultană, destinat studenților de la programul de studii universitare de masterat Teoria și practica traducerii. D-na Iliescu Gheorghiu a discutat cu studenții despre adaptarea strategiilor de interpretare la diverse tipuri de discurs și le-a propus acestora o serie de exerciții practice foarte utile.

Lectori Fulbright online la Masteratul de Studii Americane

Respectând tradiția activităților cu invitați internaționali, semestrul al doilea al anului universitar 2020/2021 a debutat, în cadrul programului de master de Studii Americane al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, cu o serie de întâlniri online ale unor foști lectori Fulbright în România cu studenții actuali ai programului de profil de la Universitatea de Vest din Timișoara. Astfel, cursul de Literatură etnică americană al conf. dr. Cristina Chevereșan, director al programului și Ambasador Fulbright al UVT, a găzduit prezentări și dezbateri cu invitați și subiecte ofertante: Courtney-Sophia HENRY (lector Fulbright 2018/2019) - On Being a Native-American in Contemporary America (26.02) și On Indigenous Folklore and Storytelling (12.03) și Monica CURE (lector Fulbright 2018/2019, diaspora românească) - (African-American) Identity and Race in Gwendolyn Brooks' Poetry. Activitățile desfășurate prin intermediul platformei Google Meet au fost deosebit de apreciate de participanții care s-au implicat activ în dialog. Inițiativele de acest gen vor continua în cadrul programului de Studii Americane pe parcursul lunilor următoare, drept exemplu de bune practici și colaborare internațională eficientă și motivantă, atât pe parcursul pandemiei, care a restricționat deplasarea fizică a lectorilor americani la UVT, cât și dincolo de provocările impuse de această perioadă ieșită din comun.

Traducerea în prim-plan: Dialog transatlantic între studenți

Colectivul de limba și literatura germană a organizat o masă rotundă a studenților, împreună cu Departamentul de limbi și literaturi din cadrul „College of Arts & Sciences”, East Tennessee State University. Dialogul transatlantic s-a purtat online, în data de 20 noiembrie 2020, între studenții anului al III-lea de la programul de studii de licență Limbi Moderne Aplicate și studenții anului al II-lea din grupele 4230 Germ: German Translation și 2010 Germ: Intermediate German.

Coordonatoarele proiectului, lector dr. Karla Lupșan (UVT/LIT) și Senior Lecturer PhD Raluca Negrișanu (ETSU), au urmărit ca prin tema propusă să faciliteze atât creșterea cunoștințelor despre cele două instituții în rândul studenților, cât și a aprecierii metodelor de predare a disciplinelor din domeniul traductologiei la cele două universități. Pentru a stimula învățarea reciprocă și schimbul de bune practici, coordonatoarele au lansat un concurs de traducere în colaborare, studenții fiind organizați în patru grupe mixte, cărora li s-a atribuit aceeași sarcină de traducere, urmând ca aceasta să fie executată într-un interval de timp prestabilit. Studenții au remarcat o multitudine de puncte comune în privința strategiei și metodelor de traducere, precum și a dificultăților de traducere, ceea ce a condus la încheierea dialogului într-un ton pozitiv și la concluzia că această colaborare studențească ar trebui să fie promovată și în rândul studenților de la alte specializări.