Event CountDown
  • Event Date 2023/06/09  -  09:00 to 20:00
  • Event Venue
Apel la comunicări

CICCRE: Cea de-a XI-a ediție a Colocviului Internațional Comunicare și cultură în Romania europeană

Diversitate culturală şi plurilingvism în spaţiul romanic