Event CountDown
  • Event Date 2015/11/26  -  all day
  • Event Venue Vasile Parvan, nr 4

Cercetarea traductologică în România. Direcţii, teme, perspective

Centrul de cercetare ISTTRAROM-TRANSLATIONES, Departamentul de Limbi şi Literaturi moderne, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara au onoarea de a vă aduce la cunoştinţă organizarea colocviului ştiinţific internaţional Cercetarea traductologică în România. Direcţii, teme, perspective. Lucrările colocviului se vor desfăşura la Universitatea de Vest (Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Sala A01), în perioada 26-27 noiembrie 2015, cu începere de la ora 8.30.

Program Cercetarea Traductologică din Romania

Timisoara