1. Liste candidați înscriși (PENTRU PROBE)

Orarul probelor și repartizarea pe săli a candidaților care au de susținut probe de concurs la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră actul de identitate.


IMPORTANT!
Candidații care au de susținut în data de 18. 07. 2022 atât testul UVT, cât și testul LIT sunt rugați să consulte ambele liste.Baremul Testelor LIT va fi publicat pe ușile sălilor de concurs după scurgerea timpului alocat


18. 07. 2022
UVT – Bvd. V. Pârvan nr. 4
Intrarea în sală se face între orele 9.00 - 9.30
Repartizarea candidaților pe săli pentru proba scrisă - Testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (Test UVT)

18. 07. 2022
UVT – Bvd. V. Pârvan nr. 4
Intrarea în sală se face între orele 13.15 - 13.45
Repartizarea candidaților pe săli la proba scrisă - Testul de cunoștințe de limba și literatura română/ test diagnostic de competență lingvistică în limbi străine (Test LIT)

18. 07. 2022
FLIT – str. Oituz nr. 5 (în spatele Facultății de Arte)
Intrarea în sală se face între orele 8.00 - 8.30
Repartizarea candidaților la proba scrisă - disciplina Dogmatică ortodoxă

19. 07. 2022
UVT – Bvd. V. Pârvan nr. 4
Intrarea în sală se face între orele 13.15 - 13.45
Repartizarea candidaților pe săli la proba scrisă - Testul de cunoștințe de limba și literatura română/ test diagnostic de competență lingvistică în limbi străine (Test LIT)


Atenție!

Candidații vor completa foaia de răspuns numai cu pix/stilou de culoare albastră.
Telefoanele mobile trebuie să fie închise pe perioada desfășurării probelor. Păstrarea telefonului mobil deschis pe parcursul probei de concurs conduce la eliminarea candidatului din examen.
Repartizare candidați pe săli 22 iulie 2022 (Masterat)

Vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră actul de identitate. Candidații sunt rugați să fie prezenți la sala de examen cu 15 minute înainte de ora programată

Pentru a verifica notele echivalate ale probelor pe baza documentelor depuse la dosar puteți accesa Dosarele mele, alegeți numărul de dosar și accesați secțiunea Rezultatele mele.

Lista candidaților admiși

Lista candidaților în așteptare

Candidații români de pretutindeni declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit de fiecare facultate în parte prin regulamentele proprii, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, selectând opțiunea Scutire taxă și încărcând la secțiunea documente justificative ACEASTĂ DECLARAȚIE, completată și semnată.

2. REZULTATE DUPĂ SUSȚINEREA PROBELOR

  • Lista candidaților admiși
  • Lista candidaților respinși


  • Candidații români de pretutindeni declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit de fiecare facultate în parte prin regulamentele proprii, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, selectând opțiunea Scutire taxă și încărcând la secțiunea documente justificative ACEASTĂ DECLARAȚIE, completată și semnată.
    Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat la LICENȚĂ trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de bacalaureat în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT sau la sediul central UVT cel târziu în data de 20 iulie 2022, conform calendarului procesului de admitere al facultății care organizează programul de studii universitare la care au fost admiși.