REZULTATE


Rezultate Admitere Masterat - Sesiunea Septembrie 2017 (afisare: 18 septembrie 2017)

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LISTA CANDIDAŢILOR RESPINȘI
ANUNȚ IMPORTANT - CONFIRMAREA LOCULUICandidați Admiși Masterat - Sesiunea Iulie 2017 (afisare: 28 iulie 2017)

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI CONFIRMAȚI
Locuri – Admitere – Septembrie 2017 (Studii universitare de masterat)

Rezultate Admitere Masterat - Sesiunea Iulie 2017 (afisare: 25 iulie 2017)

LISTA CANDIDAŢILOR ADMIŞI
LISTA CANDIDAŢILOR RESPINŞI
Anunț important - PAȘI CONFIRMARE LOC


CIFRA DE SCOLARIZARE


Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Filologie

Tendințe actuale în studiul limbii române

 137

 108

Literatură și cultură - Contexte românești, contexte europene

Studii romanice: culturale și lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

Teoria și practica traducerii (engleză și franceză)

Studii americane

Germana în context european - Studii interdisciplinare și multiculturale

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

Istorie

Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile

 11

 9

Teologie

Religie, cultură, societate

 15

 15


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://litere.uvt.ro/educatie/programe-master/


CALENDAR ADMITERE


Sesiunea II: 11-19 septembrie 2017


Domeniu

Program de studiu

Perioada înscrieri

Perioada susținere probe

Perioada confirmări

RezultateFILOLOGIE

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

Tendinţe actuale în studiul limbii române

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

Studii americane

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

ISTORIE

Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017

TEOLOGIE

Religie, cultură, societate

11-16.09.2017

16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017
CALENDAR PROBE
ACTE NECESARE


Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

 1. Fișa de înscriere - Anexa 1 (Download)
 2. Anexa 2 pentru înmatriculați (Download)
 3. Diploma de bacalaureat (original);
 4. Diploma de licenţă (original) sau adeverinţă licenţă (original) pentru absolvenţii 2017 (media anilor de studiu şi media licenţei);
 5. Foaia matricolă (original);
 6. Certificatul de naștere, (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere);
 7. Carte de identitate, copie;
 8. Adeverință medicală;
 9. Două fotografii tip 3/4;
 10. Chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei);
 11. Dosar plic.

 12. Numai pentru programul Religie, cultură, societate:

 13. o scrisoare de intenţie;
 14. certificatul de botez;
 15. o recomandare de la preotul paroh;
 16. acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.


PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
Telefon: +40 256 592 164
Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro