Rezultate Admitere - Sesiunea Septembrie 2018 (afișare: 20 septembrie 2018)
Românii de pretutindeni
Rezultate Masterat
Pași Confirmare loc


Rezultate Admitere DUPĂ CONFIRMĂRI - Sesiunea Iulie 2018 (afișare: 26 iulie 2018)
Rezultate Românii de pretutindeni DUPĂ CONFIRMĂRI
Rezultate Masterat DUPĂ CONFIRMĂRI


Rezultate Admitere - Sesiunea Iulie 2018 (afișare: 25 iulie 2018)
Românii de pretutindeni
Rezultate Masterat
Pași Confirmare loc

Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Filologie

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

 133

 117

Tendinţe actuale în studiul limbii române

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

Studii americane

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

Istorie

Istorie conceptuală românească în context european

 14

 6

Teologie

Religie, cultură, societate

 12

 18


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://litere.uvt.ro/educatie/programe-master/


SESIUNEA I: 11 - 24.07.2018

Domeniu

Program de studiu

Perioada înscrieri

Perioada susținere probe

Perioada confirmări

RezultateFILOLOGIE

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

Tendinţe actuale în studiul limbii române

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

Studii americane

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

ISTORIE

Istorie conceptuală românească în context european

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018

TEOLOGIE

Religie, cultură, societate

11-24.07.2018

24.07.2018

25-26.07.2018

27.07.2018SESIUNEA a II-a: 17 – 20.09.2018

Domeniu

Program de studiu

Perioada înscrieri

Perioada susținere probe

Perioada confirmări

RezultateFILOLOGIE

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

Tendinţe actuale în studiul limbii române

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

Studii americane

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

ISTORIE

Istorie conceptuală românească în context european

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018

TEOLOGIE

Religie, cultură, societate

17-19.09.2018

19.09.2018

19-20.09.2018

20.09.2018


Probele de admitere la master (probă scrisă și/sau interviuri) se vor desfășura în data de 24 iulie, de la orele:
- 14:30 (Studii americane)
- 15:30 (Teoria și practica traducerii)
- 14:30 (Religie, cultură, societate)
- 14:30 (Cultură și civilizație balcanică).


Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

1. Fisa de inscriere - Anexa 1 UVT - Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare)
2. Anexa 2 UVT - Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare)
3. Anexa 1 LIT - Fisa de inscriere studii de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2018
4. Diploma de bacalaureat (original);
5. Diploma de licenţă (original) sau adeverinţă licenţă (original) pentru absolvenţii 2018 (media anilor de studiu şi media licenţei);
6. Foaia matricolă (original);
7. Certificatul de naștere, (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere);
8. Carte de identitate, copie;
9. Adeverință medicală;
10. Două fotografii tip 3/4 ;
11. Chitanța de plată a taxei de înscriere (150 lei);
12. Dosar plic.

Doar pentru programul Religie, cultură, societate:
13. O scrisoare de intenţie;
14. Certificatul de botez;
15. O recomandare de la preotul paroh;
16. Acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
Telefon: +40 256 592 164
Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro