Rezultate Admitere - Sesiunea Septembrie 2019 (afișare: 19 septembrie 2019)
Românii de pretutindeni
Rezultate admiși Masterat
Rezultate respinși Masterat
Pași Confirmare loc


Rezultate Admitere DUPĂ CONFIRMĂRI - Sesiunea Iulie 2018 (afișare: 26 iulie 2018)
Rezultate Masterat


Rezultate Admitere - Sesiunea Iulie 2019 (afișare: 24 iulie 2019)
ANUNȚ IMPORTANT - PAȘI CONFIRMARE
Românii de pretutindeni
Rezultate Masterat
Respinși Masterat

Domeniul

Specializarea

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

Filologie

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

 132

 118

Tendinţe actuale în studiul limbii române

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

Studii americane

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

Istorie

Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile

 14

 6

Teologie

Religie, cultură, societate

 12

 18


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://litere.uvt.ro/educatie/programe-master/


SESIUNEA I: 15 - 26.07.2019

Domeniu

Program de studiu

Înscriere admitere master

Susținerea probelor și afişarea rezultatelor

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Confirmarea locurilor

Afişarea rezultatelor finaleFILOLOGIE

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

Tendinţe actuale în studiul limbii române

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

Studii americane

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

ISTORIE

Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019

TEOLOGIE

Religie, cultură, societate

15-23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2019

26.07.2019SESIUNEA a II-a: 16 – 20.09.2019

Domeniu

Program de studiu

Înscriere admitere master

Susținerea probelor și afişarea rezultatelor

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. Confirmarea locurilor

Afişarea rezultatelor finaleFILOLOGIE

Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

Tendinţe actuale în studiul limbii române

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

Teoria şi practica traducerii (engleză și franceză)

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

Studii americane

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

Studii romanice culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

Germana în context european. Studii interdisciplinare şi multiculturale

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

ISTORIE

Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)

TEOLOGIE

Religie, cultură, societate

16-18.09.2019

18.09.2019
(după ora 12.30)

19-20.09.2019

20.09.2019
(după ora 16)


Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

1. Fisa de inscriere - Anexa 1 UVT - Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare)
2. Anexa 2 UVT - Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare)
3. Anexa 1 LIT - Fisa de inscriere studii de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2019
4. Diploma de bacalaureat (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere);
5. Diploma de licenţă (original) sau adeverinţă licenţă (original) pentru absolvenţii 2019 (media anilor de studiu şi media licenţei);
6. Foaia matricolă (original);
7. Certificatul de naștere, (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere);
8. Carte de identitate, copie;
9. Adeverință medicală;
10. Două fotografii tip 3/4 ;
11. Chitanța de plată a taxei de înscriere (150 lei);
12. Dosar plic.

Doar pentru programul Religie, cultură, societate:
13. O scrisoare de intenţie;
14. Certificatul de botez;
15. O recomandare de la preotul paroh;
16. Acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
Telefon: +40 256 592 164
Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro