Arhivă

Sesiunea Septembrie 2020:
Data examen de finalizare licență: 11-12 septembrie 2020
Data examen de finalizare master: 10 septembrie 2020
Data închiderii platformei pentru licență: 4 septembrie, ora 23.59
Data închiderii platformei pentru master: 3 septembrie, ora 23.59


Calendar susținere disertație extras din ANEXA 16 - Procedura LIT de organizare a sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online

Sesiunea iulie 2020:


a) Domeniul Filologie
Susținerea lucrării de disertație: 7-8 iulie 2020

b) Domeniul Istorie
Susținerea lucrării de disertație: 7-8 iulie 2020

c) Domeniul Teologie
Susținerea lucrării de disertație: 9 iulie 2020


Sesiunea septembrie 2020:


susținerile se vor desfășura în perioada 7-13 septembrie 2020