Taxe admitere

 • Taxa de inscriere – 150,00 Lei
 • Taxa de inmatriculare – 150,00 Lei
 • Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe de studii din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două programe de studii în cadrul aceleiaşi facultăți, va depune câte un dosar pentru fiecare program de studii şi va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara.
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii care:
  - au un părinte (sau susţinător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat);
  - sunt angajaţi sau copii ai angajaţilor UVT;
  - sunt orfani sau proveniţi din casele de copii;
  - sunt persoane cu handicap.
  Scutirea de taxa de înscriere se va face pe baza unei cereri însoţite de acte doveditoare aprobate de Decanul facultăţii. Scutirea de taxă (Anexa 7) este valabilă doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultăţii.
 • Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).
 • La înmatriculare, toți candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.
 • În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare, studenții admiși cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul.
 • În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20% din valoarea taxei de studiu.
 • Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.