Domeniul

Specializare

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

LIMBI ŞI LITERATURI (LL)

Limbi si literaruri (LL) (Română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată, latină (filologie clasică) <<Detalii>>
Precizare: La toate programele de studii din domeniul Limbi și literaturi, se combină două limbi dintre cele de mai sus, fiecare dintre acestea având ponderi egale în planul de învăţământ.

194

181

LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)

Limbi moderne aplicate(LMA) <<Detalii>>

64

36

STUDII CULTURALE (SC)

Studii culturale<<Detalii>>

10

15

ISTORIE

Istorie<<Detalii>>

37

13

TEOLOGIE

Teologie pastorală<<Detalii>>

15

25


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe http://litere.uvt.ro/educatie/programe-de-licenta/

SESIUNEA I: 15. 07. 2019 - 26. 07. 2019


Domeniu

Program de studiu

Înscriere admitere licenţă; susțineri teste și interviuri

Perioada susținere probe

Afişarea rezultatelor preliminare. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Confirmare locuri (1) și depunerea cererilor candidaților de pe listele de așteptare

Confirmare locuri (2) și înmatriculare

Afişarea rezultatelor finale

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limba şi literatura latină

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Limba şi literatura engleză-Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Limba şi literatura franceză-Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Limba şi literatura germană-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Limba şi literatura rusă-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatura latină/Limbă şi literatură română

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Limba şi literatura sârbă şi croată-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/ Limbă şi literatură română

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Filologie clasică - Limba şi literatura română/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Limbi Moderne Aplicate

Limbi Moderne Aplicate

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Studii culturale

Studii culturale

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Istorie

Istorie

15–23.07.2019

15–23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

15–23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019

24-25.07.2018

26.07.2018

26.07.2018
(după ora 14.00)SESIUNEA a II-a: 5.09.2019 – 13.09.2019


Domeniu

Program de studiu

Înscriere admitere licenţă; susțineri teste și interviuri

Susținerea probelor pentru Teologie. Afişarea rezultatelor preliminare

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor. Confirmare locuri și înmatriculare

Afişarea rezultatelor finale

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limba şi literatura latină

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Limba şi literatura engleză-Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Limba şi literatura franceză-Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Limba şi literatura germană-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Limba şi literatura rusă-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatura latină/Limbă şi literatură română

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Limba şi literatura sârbă şi croată-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/ Limbă şi literatură română

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Filologie clasică - Limba şi literatura română/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Limbi Moderne Aplicate

Limbi Moderne Aplicate

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Studii culturale

Studii culturale

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Istorie

Istorie

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

05-11.09.2019

11.09.2019
(afișare rezultate după ora 17)

12-13.09.2019

13.09.2019
(după ora 17.00)


Probele de admitere la licență (testele) se vor desfășura în ziua înscrierii, de la ora 14:00.

La specializarea Teologie Pastorală testul și verificarea aptitudinilor muzicale se vor desfășura în data de 23 iulie 2019, de la ora 14:00, respectiv în data de 11 septembrie 2019 pentru Sesiunea a II-a de admitere.

Testele de competență lingvistică - limba română pentru candidații români de pretutindeni la examenul de admitere ciclul licență 2019 se vor desfășura în perioada 8–19 iulie 2019, respectiv 9–20 septembrie 2019, de luni până vineri, în intervalul orar 9-11, sala 203.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

Fisa de inscriere - Anexa 1 UVT - Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare)
Anexa 1 LIT - Fisa de inscriere studii de licență, sesiunea iulie-septembrie 2019
Anexa 2 UVT - Datele care se solicită tuturor studenţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi, începând cu anul universitar 2009-2010 (pentru toate ciclurile de studii universitare)
copie după cartea de identitate;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie simplă a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de comisia de admitere;
foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
certificat de naştere (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere);
adeverinţă medicală;
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu) (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere: certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere), adeverinţă în original de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial), certificatul de revoluţionar al părintelui (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere), adeverinţă în original din care să rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic ;
acte doveditoare pentru candidații care au obţinut o diplomă internaţională de competenţă lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe) sau un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în specialitatea A (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere).


Candidaţii care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor prezenta:
• o scrisoare de intenţie;
• certificatul de botez;
• o recomandare de la preotul paroh;
• acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.
Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 pot prezenta la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2018, adeverinţa în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat.
Candidații vor completa o fișă de înscriere cu opțiunile alese, în ordinea preferințelor.

Examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență la LIT constă în teste scrise şi orale pentru testarea cunoştințelor/ aptitudinilor și a capacităților cognitive. Toate probele se vor desfășura în ziua înscrierii, după terminarea perioadei de înscriere.

Cerințe generale pentru acordarea certificatului de competență lingvistică – Anexa 4 - <<Deschide>>
Exemple de teme abordate în interviul motivaţional – Anexa 5 <<Deschide>>
MODELE DE TESTE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE – Anexa 6 – Limba engleză 2019 <<Deschide>>
MODELE DE TESTE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE – Anexa 6 – Limba română 2019 <<Deschide>>
BILET SUSȚINERE TEST / INTERVIU ADMITERE 2018 –Anexa 8 <<Deschide>>
Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale:

Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II şi III) recunoscute de MEN vor beneficia de nota 10 la specializarea menţionată pe diplomă, iar în cazul unei duble specializări, pentru una din specializări.
În aceeaşi situaţie se află şi absolvenţii cu diplomă a unor licee din ţările în care se vorbeşte limba pentru care optează candidatul la înscriere.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
Telefon: +40 256 592 164
Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro