Departamentul de limbi și literaturi moderne

Departamentul de limbi și literaturi moderne este forma de organizare care din 2012 cuprinde vechile catedre de limba și literatura engleză, limba și literatura franceză, limba și literatura germană, limba și literatura rusă și limba și literatura sârbă. Departamentul gestionează atât specializări de licență în care este implicat studiul unei limbi moderne (în domeniile Limbi și literaturi sau Limbi moderne aplicate), cât și programe masterale de diverse facturi: Teoria și practica traducerii, Studii americane, Studii romanice, Germana în context european. Studii innterdisciplinare și multiculturale.