Conducerea facultății

 DANA PERCEC

DANA PERCEC

  • DECAN - Conf. univ. dr.


Cabinet: 240
Telefon: 0256.592.304

VALY CEIA

VALY CEIA

  • Prodecan - Conf. univ. dr.


Cabinet: 240
Telefon: 0256.592.376

LOREDANA PUNGĂ

LOREDANA PUNGĂ

  • PRODECAN - Conf. univ. dr.


Cabinet: 240
Telefon: 0256.592.376

Despre noi

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale UVT, fiind înfiinţată, prin Decret Regal, în anul 1944. De-a lungul celor şase decenii de existenţă, Facultatea a crescut, ajungând la aproximativ 2000 de studenţi, circa o zecime din numărul total al studenţilor ce învaţă la UVT. FLIT oferă numeroase programe de studii în domeniul ştiinţelor umaniste, de la cele consacrate (Limbi şi Literaturi), la unele noi şi foarte noi (Limbi Moderne Aplicate şi Studii Culturale), Programul de Istorie şi Programul de Teologie Ortodoxă.

Cu puţine specializări în limbi străine la început, profilul Literelor timişorene s-a extins în ultimii ani, pentru a ajunge, în prezent, la o generoasă ofertă de nouă limbi: română, franceză, engleză, germană, latină, rusă, sârbă şi croată, italiană şi spaniolă.

Ca obiective principale, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie își propune promovarea excelenței în predare și cercetare, promovarea unui învățământ de calitate, centrat pe nevoile studentului și pregătirea teoretică și practică a studenților în corelație cu cerințele pieței muncii.