Limbi și Literaturi

Obiectivul general al programul de studii este în acord cu misiunea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, aceasta fiind crearea unui mediu inovativ și participativ de învățare și de cercetare științifică cu scopul de a oferi studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor fundamentale în domeniul limbilor și literaturilor, în vedere formării competențelor de comunicare eficientă în limbile studiate, de analiză literară și de comunicare interculturală.

Obiectivele, profilul de competențe și rezultatele așteptate ale învățării formate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt cuprinse în planul de învățământ și prezentate în fișele disciplinelor.

 • Domeniul: Limbă și Literatură
  Specializarea: Limba și literatura rusă - Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română

  Limba și literatura sârbă și croată - Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) / Limba și literatura latină / Limba și literatura română
  Forma de invatamant: Cu frecvență
  Finalizare studii: Examen de licență
  Titlul acordat: Licențiat în Filologie