Istorie

Arheologie

Programul de studii are în vedere formarea competenţelor teoretice și practice de lucru în arheologie (tehnici de prospecțiune neinvazivă, tehnici de săpătură arheologică propriu-zisă, tehnici de interpretare a datelor, tehnici de redactare a rapoartelor și de publicare științifică).Istorie conceptuală

Programul de studii vizează formarea competenţelor în istoria conceptelor fundamentale românești și în istoria conceptuală românească. Totodată, programul vizează problematizarea istoriei moderne și contemporane a României în context european.

  • Domeniul: Istorie
    Specializarea: Istorie
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Istorie