Limba și Literatura Engleză

Studii americane

Misiunea programului este complexă, în acord cu cea a Facultăţii și a Universității, care își propun educarea iniţială şi continuă a studenţilor în baza tradiţiei de bună calitate a învăţământului românesc universitar, corespunzător standardelor europene şi mondiale. Ea are in vedere aprofundarea cunoştinţelor într-un domeniu apropiat studiilor de licenţă (Științe umaniste; Limba şi Literatura Engleză); dezvoltarea de competenţe complementare în alte domenii (istoria, cultura şi civilizaţia, sistemul politic și instituțional al SUA etc); asigurarea cunoştinţelor necesare pentru accesul ulterior al masteranzilor la programele de Studii Doctorale ale Facultății de Litere și formarea lor ulterioară ca specialişti în domeniu. Disciplinele propuse în cadrul programului de studii urmăresc completarea cunoştinţelor fundamentale dobândite de studenţi până la absolvirea Facultăţii, prin dezvoltarea unor tematici esenţiale, dezbătute conform principiilor dialogului şi libertăţii de exprimare, iniţierea cursanţilor în cercetarea unui areal aparte, de extremă actualitate şi maxim interes, precum si oferirea de cunoştinţe aprofundate într-o serie de domenii specifice şi conexe spaţiului socio-politic şi cultural american. Programul este conceput conform unui model interdisciplinar de analiză şi prezentare a conţinuturilor, spaţiul culturii şi literaturii americane întâlnindu-se cu cele ale studiilor de gen, comunicării media, istoriei ideilor, discursului politic şi identitar american.Teoria și practica traducerii

Programul de studii are în vedere consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare interculturală în limbile engleză și franceză, consolidarea și aprofundarea competenţelor de comunicare orală și scrisă în binomul limba română - limba engleză, respectiv limba română - limba franceză, a competenţelor de gândire critică, analiză interdisciplinarăa discursului, transfer cultural-intelectual și mediere culturală.

  • Domeniul: Limba și Literatura Engleză
    Specializarea: Limba și Literatura Engleză
    Forma de invatamant: Zi
    Forma de finalizare: Masterat universitar
    Titlul acordat: Masterant în Limba și Literatura Engleză